Novice in dogodki

Z zemeljskim plinom do visokih prihrankov

Zavedanje o izbiri zanesljivih, okolju prijaznih in predvsem ugodnejših virih ogrevanja se je v zadnjih letih močno okrepilo. Številna gospodinjstva v Sloveniji so tako tradicionalne vire ogrevanja že nadomestila z drugimi energenti. Mednje zagotovo sodi zemeljski plin, katerega uporabnikov je vsako leto več – konec leta 2015 jih je bilo več kot 133.000.