Dogodki
Srečanja strokovnjakov, izobraževanja in predstavitve plinskih tehnologij.
Dogodki

Tehnični predpis za notranjo plinsko napeljavo - DVGW

Strokovno srečanje
MONS, Ljubljana

Info

„Tehnični predpis za notranjo plinsko napeljavo – DVGW“
Povzetek vsebine strokovnega srečanja GIZ ZDP, MONS, 22. in 23. maj 2013

Novi DVGW-TRGI 2008

Izšla je nova izdaja delovnega zvezka DVGW G 600 „Tehnični predpisi za plinske napeljave“, DVGW-TRGI, ki vsebuje glavne novosti in nujne prilagoditve.

Prejšnja izdaja DVGW-TRGI 1986 je bila v veljavi več kot 20 let. V letu 1996 so bile izvedene prilagoditve oziroma posodobitve novelirane vzorčne uredbe o gradnji, vzorčne uredbe o kurilnih napravah, evropske smernice o plinskih trošilih in funkcionalnega standarda DIN EN 1775. Sledile so nadaljnje posodobitve s popravki, spremembami in dopolnili (avgust 2000) ter spremembami oziroma dopolnili Priloge G 600-B (december 2003) na temo „preprečevanja manipulacij“.

Zaradi tehničnega razvoja na področju inštalacij in sprememb temeljnih uredb o gradnji (npr. vzorčna uredba o gradnji, vzorčna uredba o kurilnih napravah, vzorčne smernice o sistemih napeljav) so bili tehnični predpisi TRGI deležni obsežne predelave.

Gospodarsko interesno združenje za distribucijo zemeljskega plina (GIZ DZP) je izdalo slovenski prevod tehničnega predpisa DVGW-TRGI 2008 skladno s podpisano licenčno pogodbo z združenjem DVGW.

Bistvene novosti in spremembe

 • Poleg novih materialov za cevovode in tehnik spajanja (npr. rebraste cevi iz nerjavnega jekla ali tlačne spojke) je ena najpomembnejših tehničnih novosti in rešitev za prihodnost notranja plinska napeljava iz umetne snovi (večslojna povezovalna cev).
 • Uvedba varoval pretoka plina za „zaščito pred posegi nepooblaščenih oseb“ in kot „varnostni element za ponazoritev zahtev požarne zaščite“ pri polaganju cevi iz umetne snovi.
 • Na podlagi evropskih zahtev je preskusni tlak za preskus tesnosti zvišan s 110 na 150 mbar.
 • Pripravljene so vzorčne predloge dokumentacije za preskus tesnosti in začetek obratovanja plinske napeljave.
 • Za izvedbo pregleda stanja obratujoče plinske napeljave s tlakom do 100 mbar je bil sprejet preskus sposobnosti za obratovanje.
 • Postopek dimenzioniranja pri načrtovanju in izdelavi plinske napeljave je bil temeljito spremenjen in od zdaj bolj upošteva vidik uporabnika.
 • Prestrukturiranje poglavja „Namestitev plinskega trošila“, spremembe vsebine in dopolnila temeljijo na novostih veljavne vzorčne uredbe o kurilnih napravah (MFeuV) z upoštevanjem vseh mogočih evropskih tipov in izvedb plinskih trošil.
 • Pri prilagajanju zahtevam uredbe o kurilnih napravah (MFeuV) je bila sprejeta povečana omejitev uporabe namestitvenih prostorov za plinska kurišča posebne izvedbe z dosedanjih 50 kW na 100 kW, kar poenostavlja pogoje namestitve.
 • Sprejeta so bila nova plinska trošila z zajemom zraka iz prostora s pripadajočo dimovodno napeljavo (kot sistemi); plinska trošila vrste B4 in B5. Dosedanja plinska trošila vrste C3S (posebna oblika C3) se od zdaj uradno označujejo in uporabljajo kot plinska trošila vrste C9
 • Sprejem zahtev za sočasno in izmenično obratovanje plinskih kurišč in naprav, ki vsesavajo zrak iz prostora.
 • Navodilo G 600/II „Obratovanje in vzdrževanje“ je od zdaj vključeno v tehnične predpise TRGI kot Poglavje V, s čimer je pridobilo višjo veljavo. Predelana izdaja tehničnih predpisov TRGI ni namenjena le pogodbenim inštalaterjem, temveč tudi in predvsem sistemskim operaterjem omrežij.
 • Poglavje V vsebuje pomembne informacije o obratovanju in vzdrževanju plinske napeljave ter se tako uporablja kot podlaga za pripravo informacij za uporabnika plinske napeljave.
   

Delovni zvezek DVGW G 1020 – Zagotavljanje kakovosti pri izvedbi in obratovanju plinskih napeljav

Ta delovni zvezek dopolnjuje tehnične predpise DVGW na področju zagotavljanja kakovosti pri izvedbi in obratovanju plinskih napeljav. S tem so izpolnjene pobude organov nadzora (energetski in gradbeni nadzor) z vidika varnosti plinskih napeljav. Tako se navedeni delovni zvezek dosledno uvršča v sosledje obstoječih delovnih zvezkov G 1000 „Zahteve za kvalifikacije in organizacijo podjetij, ki skrbijo za obratovanje sistemov v oskrbi s plinom (sistemi za distribucijo plina)" in G 1010 „Zahteve za kvalifikacije in organizacijo upravljavcev napeljav zemeljskega plina na tovarniških zemljiščih“.

Delovni zvezek se med drugim uporablja za ponazoritev nalog sistemskih operaterjev (NB) in (po možnosti) upravljavcev merilnih mest (MSB) na plinski napeljavi odjemalca, ki jih bo treba izvajati tudi po liberalizaciji trga (ločitev dejavnosti, angl. unbundling). Uporabnik/odjemalec je odgovoren za celotno plinsko napeljavo do izpusta dimnih plinov na prosto, razen glavne plinske zaporne pipe, merilne naprave in regulatorja tlaka plina. Pri zagotavljanju varnosti uporabnik/odjemalec potrebuje podporo sistemskega operaterja, upravljavca merilnih mest, pogodbenega inštalaterja (VIU) in okrajnega dimnikarja (BSM). Skupno delovanje navedenih deležnikov je sestavni del odgovornosti plinske stroke za varno distribucijo plina.

Ta delovni zvezek opisuje sodelovanje, zahteve in naloge ter razdelitev odgovornosti na območju plinske napeljave odjemalca med uporabnikom plinske napeljave (odjemalcem), sistemskim operaterjem, upravljavcem merilnih mest, pogodbenim inštalaterjem in okrajnim dimnikarjem.

O predavatelju: Kai-Uwe Schuhmann, DVGW
Kai-Uwe Schuhmann je diplomirani inženir oskrbovalne tehnike. Pri združenju DVGW je zaposlen od leta 2001. Štiri leta je delal v oddelku za certificiranje, kjer je opravljal naloge koordinacije in izvajanja dejavnosti na področju postopkov nadzora proizvodov za zemeljski plin in vodo. Od leta 2006 dela kot tehnični referent na področju plinskih napeljav.

Ukvarja se predvsem s tehničnimi predpisi za stanovanjske, obrtne in industrijske plinske napeljave. Njegovo glavno področje so predpisi na področju nameščanja sistemov plinskih napeljav v stavbah in zunaj njih, nameščanja plinskih trošil in dovodov zgorevalnega zraka ter odvodov dimnih plinov.

Kai-Uwe Schuhmann je predstavnik DVGW v državnih odborih za gradnjo in predstavnik DVGW/NAGas v državnih in evropskih odborih.

Priklop zemeljskega plina
Zemeljski plin se splača in poplača

S tem, ko uporabljate spletno mesto, dovoljujete uporabo piškotkov v skladu z našo politiko varovanja zasebnosti. Če želite nastavitev spremeniti, kliknite tukaj.