Novice
O zemeljskem plinu in
plinskih tehnologijah.
Novice

Intervju z Miranom Gaberškom, višjim svetovalcem na Mestni občini Celje

Pogovarjali smo se z višjim svetovalcem na Oddelku za okolje in prostor ter komunalo na Mestni občini Celje, Miranom Gaberškom, o vpeljavi javnega potniškega prometa z avtobusi na CNG in drugih ukrepov v povezavi z zmanjšanjem emisij CO2 v občini.

Pogovarjali smo se z višjim svetovalcem na Oddelku za okolje in prostor ter komunalo na Mestni občini Celje, Miranom Gaberškom, o vpeljavi javnega potniškega prometa z avtobusi na CNG in drugih ukrepov v povezavi z zmanjšanjem emisij CO2 v občini.

Mestna občina Celje se je odločila za vpeljavo javnega potniškega prometa. Kdaj bo javni potniški promet vpeljan, koliko linij bo sprva vzpostavljenih?

Avtobusni javni potniški promet bo predvidoma vpeljan do konca leta. Sprva bo prevoz potekal po štirih linijah, ki bodo povezovale središče mesta z večjimi spalnimi naselji (Otok, Zelenica, Lava, Ostrožno, Nova vas, Dečkovo naselje, Hudinja, Gaberje). Ena linija bo vključevala tudi večje trgovske centre.

Zakaj se je Mestna občina Celje odločila za vpeljavo javnega potniškega prometa?

Mestna občina Celje je v letu 2017 sprejela Celostno prometno strategijo, katere namen je spodbujanje trajnostnih oblik mobilnosti (pešačenje, kolesarjenje, javni potniški promet, alternativne oblike mobilnosti) na lokalni ravni. Mesto Celje je prepoznalo problematiko naraščajočega prometa, s katero se ne soočajo le evropska, temveč tudi slovenska mesta. Eden od ukrepov je tudi uvedba avtobusnega javnega potniškega prometa, ki bo povečala mobilnost v Celju in posledično zmanjšala potrebo po uporabi osebnih motornih vozil za vsakodnevne migracije (na delo, v šolo, popoldanski opravki).

Verjetno bo eden pomembnejših izzivov prepričati ljudi, da bodo uporabljali javni potniški promet. Kakšne načrte imate pri spodbujanju uporabe javnega potniškega prometa?

Najprej bomo ponudili kakovostno storitev avtobusnih prevozov, sodobne avtobuse, atraktivne linije, ki bodo kar najbolj po meri večine občanov, pri čemer je zelo pomembna tudi pogostost prevozov. Poleg tega bomo na različne načine spodbujali uporabo javnega potniškega prometa in našim občanom prikazali prednosti pred uporabo osebnih avtomobilov.

Koliko avtobusov bo v vašem voznem parku, kako veliki bodo in na kakšen pogon?

Najprej bo v sistemu 10 srednje velikih avtobusov (dolžina 8,5 metra), ki imajo kapaciteto cca 20 sedišč in 20 stojišč. Pogon bo stisnjen zemeljski plin (CNG), ki po zadnjih raziskavah velja za optimalno izbiro, kar se tiče razmerja med stroški in vplivom na okolje.

Za nakup CNG avtobusov ste upravičeni tudi do subvencije Eko sklada. Ste že zaprosili za subvencijo in ali je razpis za nakup avtobusov na CNG že zaključen?

Mestna občina Celje je 9. marca 2018 oddala vlogo Eko skladu, s katero je zaprosila za subvencijo za nakup CNG avtobusov. Pričakujemo pozitivno odločbo o dodelitvi pravice do nepovratne finančne pomoči. Razpis Eko sklada za nakup novih avtobusov za izvajanje javnega mestnega potniškega prometa še ni zaključen.

Polnilnice CNG v Celju še ni. Ali izgradnjo, glede na to, da boste imeli avtobuse na stisnjen zemeljski plin, že načrtujete? Kdaj bo polnilnica zgrajena in kje v Celju bo postavljena?

Izgradnjo polnilne postaje CNG načrtujemo od leta 2017. Pri tehtanju različnih možnosti umestitve objekta v prostor, smo izbrali lokacijo pri krožišču v naselju Trnovlje, tik ob vzhodnem priključku na avtocesto.

Za izbrano lokacijo sta bili izdelani idejna zasnova in investicijski program. Trenutno je v teku izdelava projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, vseh potrebnih pogojev in soglasij. Ocenjujemo, da bo polnilna postaja izgrajena in v uporabi do konca leta 2018.

Ali predvidevate prehod na CNG tudi za komunalna vozila? Eko sklad ima namreč razpisan tudi javni poziv za subvencioniranje komunalnih vozil, bi bila ta možnost za vas zanimiva?

Tudi pri komunalnih vozilih načrtujemo prehod na CNG pogon. Se pa obenem zavedamo, da pogoni pri tovornih vozilih še niso tako izpopolnjeni kot pri osebnih, poleg tega je tudi ponudba vozil s tovrstnimi motorji bistveno manjša.

Glede na to, da je Mestna občina Celje eno izmed degradiranih območij glede kakovosti zraka - kakšni so vaši načrti glede ostalih vozil v občini? Boste spodbujali npr. tudi mestne službe, dostavna vozila in taksi vozila, ki vozijo po mestu, ter občane, da preidejo na vozila CNG?

Mestna občina Celje že izvaja prehod na vozila z nizkoogljičnimi pogoni, kot sta elektrika in stisnjen zemeljski plin. Na Mestni občini Celje smo želeli biti drugim vzor, zato smo svoj vozni park opremili z dvema električnima avtomobiloma in dvema električnima kolesoma, letos smo naročili avtobuse na stisnjen zemeljski plin. Z veseljem smo podprli projekt Edison, ki je bil predstavljen na lanskem Mednarodnem sejmu obrti in podjetnost in v katerem smo sodelovali kot pilotno mesto. Tudi v prihodnje bomo pri menjavi vozil stremeli k prehodu na vozila s čim nižjim ogljičnim odtisom.

Ali menite, da bi morala država še bolj prevzeti svojo vlogo pri spodbujanju trajnostne in čistejše mobilnosti v mestih?

Vsekakor. Naša država bi področje trajnostne mobilnosti in vse, kar je z njo povezano, morala umestiti na prednostno mesto, saj je skrb za čistejše okolje danes bolj pomembno kot kadar koli prej.

Priklop zemeljskega plina
Zemeljski plin se splača in poplača

S tem, ko uporabljate spletno mesto, dovoljujete uporabo piškotkov v skladu z našo politiko varovanja zasebnosti. Če želite nastavitev spremeniti, kliknite tukaj.