Novice
O zemeljskem plinu in
plinskih tehnologijah.
Novice

Nižje cene plina

Vlada Republike Slovenije je poskrbela za nižje cene plina. Izdala je Uredbo o določitvi cen zemeljskega plina iz plinskega sistema s katero je določila najvišje dovoljene drobnoprodajne cene plina iz plinskega sistema. Poleg tega je znižala tudi trošarino in znižala stopnjo DDV iz 22 % na 9,5 %.

Vlada Republike Slovenije je poskrbela za nižje cene plina. Izdala je Uredbo o določitvi cen zemeljskega plina iz plinskega sistema s katero je določila najvišje dovoljene drobnoprodajne cene plina iz plinskega sistema. Poleg tega je znižala tudi trošarino in znižala stopnjo DDV iz 22 % na 9,5 %.

Z uredbo bo vlada omejila najvišjo dovoljeno maloprodajno ceno za zaščitene odjemalce, kot jih opredeljuje Zakon o oskrbi s plini. To so v prvi vrsti gospodinjski odjemalci in skupni gospodinjski odjemalci, torej končni gospodinjski odjemalci, ki oskrbujejo toploto več gospodinjstev preko skupne kurilne naprave v njihovi lasti ali solasti. Med zaščitene odjemalce spadajo tudi osnovne socialne službe, torej izvajalci zdravstvene dejavnosti z nastanitvenimi prostori (bolnišnice), dijaški in študentski domovi in izvajalci socialnovarstvenih storitev institucionalnega varstva (javni domovi za starejše) ter zapori. Omejitev cene pa velja tudi za male poslovne odjemalce, ki imajo letno porabo manjšo od 100.000 kWh.

Najvišje dovoljene tarifne postavke cene za plin bodo za:

 • gospodinjstva in za skupne gospodinjske odjemalce znašale 0,07300 €/kWh (brez DDV),
 • male poslovne odjemalce in osnovne socialne službe znašale 0,07900 €/kWh (brez DDV).

Vlada je poleg regulacije cen za plin sprejela še dodatne ukrepe za znižanje računa zaščitenih kategorij, in sicer ohranitev 50 % znižane stopnje trošarin in znižala stopnjo DDV iz 22 % na 9,5 %. Nižja stopnja velja za vse, tako za gospodinjske kot poslovne odjemalce.

Za povprečnega gospodinjskega odjemalca bodo vsi ukrepi (regulacija cen, znižana trošarina in DDV) upoštevajoč objavljene tržne cene dobaviteljev, ki naj bi veljale 1. septembra 2022, na letni ravni prinesli:

 • okoli 10 % oziroma nekje od 90 do 130 evrov prihranka za odjemalce, ki imajo sklenjene pogodbe pri cenejših dobaviteljih,
 • od 13 do 37 % oziroma od 170 do 675 evrov prihranka za odjemalce, ki imajo sklenjene pogodbe pri dražjih dobaviteljih (ki presegajo z uredbo postavljeno najvišjo dovoljeno ceno plina).

Povprečni skupni gospodinjski odjemalec bo na letni ravni prihranil:

 • okoli 10 % oziroma do 210 evrov, če ima sklenjeno pogodbo pri cenejših dobaviteljih,
 • od 13 do 37 % oziroma od 270 do 1083 evrov, če ima sklenjeno pogodbo pri dražjih dobaviteljih.

Povprečnemu malemu poslovnemu odjemalcu bodo vsi ukrepi, upoštevajoč objavljene tržne cene dobaviteljev, ki naj bi veljale 1. septembra 2022, na letni ravni prinesli:

 • 10 % (od 205 do 313 evrov) prihranka, če ima sklenjeno pogodbo pri cenejših dobaviteljih,
 • od 11 % do 34 % (od 350 do 1420 evrov) prihranka, če ima sklenjeno pogodbe pri dražjih dobaviteljih.

Povprečnemu odjemu osnovne socialne službe bodo vsi ukrepi na letni ravni prinesli:

 • do 11 % (1390 evrov) prihranka, če ima sklenjeno pogodbo pri cenejših dobaviteljih,
 • do 44 % (8710 evrov) prihranka, či ima sklenjeno pogodbo pri srednje-dragih dobaviteljih,
 • do 55 % (13.590 evrov) prihranka, če ima sklenjeno pogodbo pri najdražjih dobaviteljih.

Uredba o določitvi cen zemeljskega plina iz plinskega sistema bo veljala od 1. septembra 2022 do 31. avgusta 2023. Nižja stopnja DDV bo trajala od 1. septembra 2022 do 31. maja 2023. Vsi ukrepi se lahko še podaljšajo, če bo potrebno.

Vira: Portal Energetika, Vlada RS

Priklop zemeljskega plina
Zemeljski plin se splača in poplača

S tem, ko uporabljate spletno mesto, dovoljujete uporabo piškotkov v skladu z našo politiko varovanja zasebnosti. Če želite nastavitev spremeniti, kliknite tukaj.