Novice
O zemeljskem plinu in
plinskih tehnologijah.
Novice

Nov rekordni delež biometana v plinovodnem omrežju na Danskem

V načrtu REPowerEU za zmanjšanje odvisnosti od ruskih fosilnih goriv je Evropska komisija postavila cilj povečanja proizvodnje biometana s 3 milijard kubičnih metrov (2020) na 35 milijard kubičnih metrov do leta 2030.

V načrtu REPowerEU za zmanjšanje odvisnosti od ruskih fosilnih goriv je Evropska komisija postavila cilj povečanja proizvodnje biometana s 3 milijard kubičnih metrov (2020) na 35 milijard kubičnih metrov do leta 2030.

To pomeni več kot desetkratno povečanje. Danska je na tem področju ena vodilnih držav. Delež biometana v njihovem plinovodnem omrežju se še povečuje in je že skoraj 40-odstoten. Danska vlada pa si prizadeva za 100-odstotno pokritost z zelenim plinom že leta 2030 – cilj, ki bi ga zelo verjetno lahko dosegli že prej. Po nekaterih napovedih bo tega leta na Danskem še preveč biometana in ga bodo primorani izvažati.

Nacionalni cilj Danske je zmanjšati emisije ogljika za 70 odstotkov do leta 2030, zagotoviti energetsko varnost in ohraniti stroške energije na sprejemljivo nizki ravni. Ključ do razogljičenja je obnovljiva energija.
Prva danska proizvodnja biometana, ki uporablja tehnologijo anaerobne presnove, je začela delovati in dovajati plin iz obnovljivih virov v plinsko omrežje leta 2013. Od takrat je država razvila nadaljnjih 54 obratov za proizvodnjo biometana.

Veliko je k tako izjemnemu in hitremu razvoju prispevala državna podporna shema, ki je bila uvedena leta 2013.

Nadgrajeni bioplin se imenuje biometan

Bioplin postane »biometan« s postopkom čiščenja v objektu za nadgradnjo. Biometan ima enake lastnosti glede kakovosti plina kot običajni zemeljski plin, ki je večinoma mešanica metana in CO2. Biometan mora imeti enak tlak kot omrežje na priključni točki. Tlak plina je določen v pogodbi o priključitvi, ki jo morata lastnik omrežja in lastnik obrata za posodobitev skleniti pred kakršnim koli dodajajnem biometana v plinski sistem.

Slika 1: Obrati za proizvodnjo biometana na Danskem
Slika 1: Obrati za proizvodnjo biometana na Danskem

Vzpostavljen trg z biometanom

Operater prenosnega sistema Energinet registrira in izdaja potrdila o poreklu biometana, ki ga danski proizvajalci vnašajo v plinski sistem.
 

Biometan je nadgrajen bioplin, ki nastane iz biomase, obnovljivega vira energije.


S potrdili o izvoru za plin iz obnovljivih virov lahko imetniki certifikatnih računov trgujejo pred končnim prenosom na potrošnika. Proizvajalec biometana lahko prodaja svoja potrdila o izvoru potrošniku ali to stori prek podjetja, ki prodaja tudi energijo.

Slika 2. Delež biometana v plinskem sistemu glede na zadnjih 12 mesecev proizvodnje in porabe plina
Slika 2. Delež biometana v plinskem sistemu glede na zadnjih 12 mesecev proizvodnje in porabe plina

Vodik v plinskem sistemu

Biometan bi lahko do leta 2030 količinsko popolnoma zamenjal zemeljski plin, izredni profesor na DTU (Technical University of Denmark) Philip Fosbøl pa ocenjuje, da bo v nekaj letih omrežje zemeljskega plina na Danskem uporabljeno kot infrastruktura za oskrbo z metanom, proizvedenim iz bioplina, in z vodikom, proizvedenim v elektrarnah Power-to-X.

»V prihodnosti bo to mešanica metana in vodika, ki jo uporabljamo tako v kotlih zemeljskega plina v zasebnih domovih kot v industriji,« pravi Philip Fosbøl.

DTU ima številne raziskovalne projekte v okviru nadgradnje bioplina in treh predstavitvenih obratov, kjer raziskovalci preizkušajo različne tehnologije za izboljšanje uporabe bioplina. Eden od projektov, Bio-ReFuel, se osredotoča na pretvorbo bioplina v metanol s tekočim gorivom.

Vir: Energinet, Technical University of Denmark (DTU)

Priklop zemeljskega plina
Zemeljski plin se splača in poplača

S tem, ko uporabljate spletno mesto, dovoljujete uporabo piškotkov v skladu z našo politiko varovanja zasebnosti. Če želite nastavitev spremeniti, kliknite tukaj.