Novice
O zemeljskem plinu in
plinskih tehnologijah.
Novice

Pravno mnenje glede prepovedi vgradnje kondenzacijskih kotlov

Avtor: Inštitut za javni upravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani
Energetski zakon-2

Pravno mnenje obravnava ali sta določbi petega in sedmega odstavka 22. člena Predloga Energetskega zakona, ki ga je Vlada Republike Slovenije predložila Državnemu zboru v obravnavo dne 8.12.2023 (EPA 1223-IX) (v nadaljnjem besedilu: predlog zakona ali Predlog EZ-2) skladni z Ustavo Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Ustava). Ti dve določbi urejata prepoved projektiranja in vgradnje kotlov na zemeljski plin in utekočinjen naftni plin v novih stanovanjskih stavbah ter določata izjeme te prepovedi.

Sklepne ugotovitve pravnega mnenja so:

  • obravnavana zakonska ureditev prepovedi projektiranja in vgradnje plinskih kotlov v nove stanovanjske stavbe najbolj očitno in obsežno posega v ustavno pravico investitorjev, tako fizičnih kot tudi pravni oseb, do splošne svobode ravnanja iz 35. člena Ustave; investitorjem, ki gradijo stanovanjske stavbe in poslovno-stanovanjske stavbe v okviru njihovega gospodarskega poslovanja, pa obravnavana določba posega tudi v njihovo ustavno pravico do svobodne gospodarske pobude iz 74. člena Ustave; poleg tega pa posega tudi v splošno svobodo ravnanja iz 35. člena Ustave stanovalcev v novih stanovanjskih stavbah in stanovanjskih delih poslovno-stanovanjskih stavb;
     
  • obravnavana zakonska ureditev predstavlja nesorazmeren poseg v ustavne pravice, zato te določbe niso skladne z Ustavo; izpolnjen je le prvi kriterij testa sorazmernosti, torej kriterij legitimnega cilja v javno korist, ki pa v Predlogu EZ-2 nikakor ni jasno naveden in opredeljen; izpolnjevanje kriterija primernosti ni povsem jasno in ga ni mogoče potrditi, saj predlagatelj zakona ni predstavil potrebnih izračunov, nedvomno pa ni izpolnjen kriterij nujnosti; tudi kriterij sorazmernosti v ožjem pomenu zaradi intenzivnih in hudih posegov v ustavne pravice in majhnega učinka obravnavanega ukrepa na spodbujanje rabe obnovljivih virov energije in s tem na izpuste toplogrednih plinov ni izpolnjen;
     
  • obravnavana zakonska ureditev je tudi arbitrarna in v neskladju s 14. členom Ustave, saj brez razumnega in stvarnega razloga razlikuje med investitorji v nove stanovanjske stavbe, katerim prepoveduje vgradnjo plinskih kotlov, in investitorji v poslovne stavbe, ki so glede načina ogrevanja in njegovega vpliva na izpuste toplogrednih plinov v povsem enakem položaju kot investitorji v stanovanjske stavbe, katerim vgradnje plinskih kotlov ne prepoveduje; to arbitrarno razlikovanje je še posebej očitno znotraj poslovno-stanovanjskih stavb, kjer se med različnimi deli te stavbe konstrukcija stavbe in prispevek različnih delov stavbe k izpustom toplogrednih plinov praviloma ne razlikujeta, kar gre za enako gradnjo;
     
  • določba sedmega odstavka 22. člena Predloga EZ-2 o izjemi od prepovedi vgradnje plinskih kotlov je v neskladju z načelom jasnosti in določnosti predpisov, ki izhaja iz 2. člena Ustave — Slovenija je pravna država; z uveljavljenimi metodami razlage predpisov ni mogoče ugotoviti jasnega pomena določbe o izjemi, torej kdaj, v katerih primerih oziroma pod katerimi pogoji je izjema dovoljena in jo mora državni organ pri izdaji gradbenega dovoljenja dovoliti; zato je določba do te mere nejasna, da dopušča popolno arbitrarnost odločanja teh organov in je s tem v neskladju z 2. členom Ustave, ki določa, da je Slovenija pravna država.

Mnenje o vprašanjih ustavne skladnosti določb novega EZ-2 o prepovedi vgradnje plinskih kotlov (.pdf)

Priklop zemeljskega plina
Zemeljski plin se splača in poplača

S tem, ko uporabljate spletno mesto, dovoljujete uporabo piškotkov v skladu z našo politiko varovanja zasebnosti. Če želite nastavitev spremeniti, kliknite tukaj.