Plini niso ovira na poti zelenega prehoda
Plini niso ovira na poti zelenega prehoda

Rezultati javnomnenjske raziskave med odjemalci zemeljskega plina

December 2023
V Sloveniji 20.1%  prebivalstva uporablja zemeljski plin za ogrevanje prostorov, ogrevanje sanitarne vode in kuhanje, od tega jih 11% živi v občinah, kjer jim zemeljski plin distribuirajo koncesionarji. Največ uporabnikov prihaja iz Osrednjeslovenske regije, Zasavske regije in največjih mest Ljubljane in Maribora.

Gospodarsko interesno združenje za distribucijo zemeljskega plina (GIZ DZP) se je odločilo, da po zaključeni javni razpravi o  predlogu  Zakona o energetski politiki (ZEP) , ki ga je pripravilo Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, povpraša tudi gospodinjske odjemalce zemeljskega plina o  njihovi seznanjenosti s predlogom  in o vsebinah, ki jih ta predlog zakona prinaša v zvezi z omejevanjem rabe zemeljskega plina v naslednjem kratkoročnem in srednjeročnem obdobju.

Javnomnenjsko raziskavo je v novembru izvedla agencija Valicon in sicer na reprezentativnem vzorcu slovenskih gospodinjstev, ki je bil utežen po spolu, starosti, izobrazbi in tipu naselja.  Raziskava je bila opravljena na splošni populaciji v starosti med 18 in 75 let, podrobneje so bili obravnavani uporabniki zemeljskega plina  in med njimi  posebej tisti, ki so vezani na dobavo zemeljskega plina prek operaterjev, ki imajo za izvajanje tovrstne dejavnosti podeljene koncesije.

Kaj so pokazali rezultati javnomnenjske raziskave?

Nov predlog Zakona o energetski politiki med odjemalci zemeljskega plina  ne podpira ali sploh ne podpira 63% anketirancev, delno ali popolnoma ga podpira 11%, 26% je glede  predloga neopredeljenih.  

Seznanitev s predlogom Zakona o energetski politiki

 • Javnomnenjska raziskava je pokazala, da sta bili dobri dve tretjini vprašanih seznanjeni s podražitvijo električne energije v prihodnjem letu (70%) in le petina je vedela (19%), da se bodo cene zemeljskega plina v prihajajoči ogrevalni sezoni znižale.
   
 • S predlogom novega Zakona o energetski politiki je seznanjenih 13% polnoletnih državljanov (odgovora zelo dobro in dobro seznanjeni).  Slaba polovica (48 %) jih meni, da je z Zakonom na splošno slabo seznanjena in dodatna tretjina (39%) do ankete sploh še ni slišala za predlog novega ZEP.
   
 • Na odprto vprašanje o  vsebinah predloga zakona je samo 5%  anketirancev odgovorilo, da zakon prinaša omejevanje rabe energentov in 3%, da zakon prinaša omejevanje zemeljskega plina.
   
 • 61% uporabnikov zemeljskega plina ne podpira prepoved vgradnje kondenzacijskih kotlov in uporabo zemeljskega plina v novih  stanovanjskih  objektih, 20% ta ukrep podpira in 18% se o tem ukrepu ne more odločiti.

Podaljševanje koncesij

 • 77% anketirancev, ki jim zemeljski plin dobavljajo koncesionarji, sploh ali ne podpira omejitev pri podaljševanju in podeljevanju koncesij, 9% ta ukrep popolnoma ali delno podpira, 15% je neodločenih do tega ukrepa.
   
 • Dobri dve tretjini vprašanih je seznanjena s podražitvijo električne energije prihodnje leto (70%) in z uvedbo novega sistem obračunavanja omrežnine (64%). Le petina vprašanih ve, da se bodo cene zemeljskega plina v prihajajoči ogrevalni sezoni znižale (19%). O pocenitvah zemeljskega plina so bolje seznanjeni njihovi uporabniki (31 %) kot če vprašamo splošno slovensko populacijo 18+ let.
Priklop zemeljskega plina
Zemeljski plin se splača in poplača

S tem, ko uporabljate spletno mesto, dovoljujete uporabo piškotkov v skladu z našo politiko varovanja zasebnosti. Če želite nastavitev spremeniti, kliknite tukaj.