Za medije
O kampanji in novostih na področju zemeljskega plina.
Za medije

Korak do boljše kakovosti zraka

Ljubljana, 6. oktobra 2010 - Slovenski distributerji zemeljskega plina, združeni v gospodarskem interesnem združenju, pozivamo vlado, pristojna ministrstva in odgovorne odločevalce na lokalni ravni, k razmisleku o vlogi zemeljskega plina v prihodnji energetski politiki,saj ocenjujemo, da temu vidiku oskrbe, tako na ravni osvečenosti uporabnikov ter odločevalcev kot tudi na ravni uporabe, ni pravega poudarka. Tudi zato, že drugo leto zapored, združeni distributerji zemeljskega plina v Sloveniji ter podjetji Geoplin, d.o.o in Geoplin plinovodi, d.o.o, izvajamo ozaveščevalno nacionalno kampanjo Modro je imeti zemeljski plin.

Sloveniji je bila nedavno vročena tožba Evropske komisije glede kakovosti zraka. S tožbo so našo državo opozorili na dejstvo, da so bile v več zaporednih letih v Sloveniji presežene dnevne vrednosti za letne in dnevne koncentracije prašnih delcev PM10 v zunanjem zraku.
Kot je znano, so poglaviten povzročitelji onesnaževanja z delci PM 10 emisije iz kurilnih naprav na trdna goriva, emisije iz prometa in emisije iz industrije. Distributerji zemeljskega plina, združeni v GIZ DZP, smo prepričani, da bi povečanje uporabe zemeljskega plina v urbanih okoljih, ob sočasnem zmanjšanju uporabe kurilnega olja, nafte in lesne biomase, lahko pomembno prispevalo k boljši kakovosti zraka, saj bi to neposredno vplivalo na manjše količine prašnih delcev, SO2, NOX, ozona in benzena v zraku. Poleg tega je zelo pomembno, da pri transportu goriva po plinovodih ne nastaja dodatno onesnaženje zraka oziroma se razbremenjuje cestni promet.
Evropska unija je spoznala, da za oskrbo urbanih območij pridejo v poštev predvsem energetska omrežja. To še zlasti velja za urbana območja, ki že imajo zgrajeno dragoceno energetsko omrežje. Na področju plinovodnih omrežij se srednjeročno in dolgoročno pričakuje, da se bo obstoječa in prilagojena infrastruktura uporabljala za transport bioplina in vodikovih mešanic.

V prometu pa je kakovost zraka mogoče izboljšati z uporabo vozil na stisnjen zemeljski plin. To je tehnologija, ki se je že uveljavila po celotni Evropi in ki jo je možno dokaj hitro prenesti tudi v Slovenijo. Direktiva o spodbujanju čistih in energetsko učinkovitih vozilih, ki jo je potrebno v slovenski pravni red prenesti do decembra 2010, uvaja nov način naročanja vozil, pri čemer bo potrebno upoštevati tudi okoljski vpliv posameznih vozil,« so med drugim še zapisali v izjavi za javnost distributerji zemeljskega plina, združeni v GIZ DZP (Gospodarsko interesno združenje za distribucijo zemeljskega plina).

Dodatek:
V Franciji, Švici in Avstriji so ugotovili, da lahko 6 odstotkov vseh smrti na leto pripišejo izpostavljenosti onesnaženemu zraku, kar je 2-krat več kot število žrtev prometnih nesreč. Za Slovenijo je značilno, da je kakovost zraka v povprečju še slabša kot v Evropski uniji. Podatki Evropske okoljske agencije kažejo, da 45 odstotkov prebivalstva Slovenije živi na območjih, kjer je zrak prekomerno onesnažen s prašnimi delci ter da imamo v Sloveniji na leto kar 1.700 prezgodnjih smrti zaradi posledic bolezni, ki jih povzroča onesnaženje s prašnimi delci.


Več informacij:
mag. Urban Odar, direktor GIZ DZP, info@giz-dzp.si
na spletni strani www.zemeljski-plin.si

Vklop zemeljskega plina
Zemeljski plin se splača in poplača

S tem, ko uporabljate spletno mesto, dovoljujete uporabo piškotkov v skladu z našo politiko varovanja zasebnosti. Če želite nastavitev spremeniti, kliknite tukaj.