Za medije
O kampanji in novostih na področju zemeljskega plina.
Za medije

Sporočilo za medije

Slovenija bi morala povečati število uporabnikov zemeljskega plina
Zemeljski plin je med fosilnimi gorivi okolju najbolj prijazen in cenovno konkurenčen energent. Pri gospodinjstvih je vsak strah pred negotovostjo oskrbe z zemeljskim plinom popolnoma odveč. 

Ključno sporočilo današnjega srečanja z novinarji, ki ga je organiziralo GIZ-DZP, Gospodarsko interesno združenje distributerjev zemeljskega plina, je da bi Slovenija morala povečati število aktivnih priključkov ne zemeljski plin in to še posebej v urbanih naseljih, kjer je plinovodno omrežje dobro razvejano in dosegljivo za uporabnike, a se ti kljub temu ne odločajo za aktiviranje priključkov. Eden izmed ključnih razlogov, da je v Sloveniji premalo prehodov na zemeljski plin je zagotovo bojazen, da bi se ponovila ukrajinsko-ruska kriza iz lanskega januarja, ki je po nepotrebnem povzročila prepričanje, da zemeljski plin ni zanesljiv vir energije. Kot sta na današnjem srečanju izpostavila predstavnika ministrstva za gospodarstvo, direktorata za energijo dr. Franc Žlahtič in mag. Damjan Zagožen, je v Sloveniji strah pred negotovostjo oskrbe z zemeljskim plinom popolnoma odveč, saj obstaja cela vrsta instrumentov za zagotavljanje zanesljivosti oskrbe. Med najpomembnejšimi je Uredba o zanesljivosti dobave, ki predpisuje zagotavljanje zanesljivosti v primerih, če bi prišlo do motnje z oskrbo. Za tako imenovane zaščitene odjemalce, med katere sodijo tudi gospodinjstva, zemeljskega plina nikoli ne sme zmanjkati.
Dobavitelji in sistemski operaterji tako zagotavljajo zanesljivost zaščitenih odjemalcev z instrumenti za zagotavljanje zanesljivosti, kot so na primer: razpršitev dobavnih virov (en vir lahko predstavlja zgolj 70%), skladišča zemeljskega plina, čezmejne zmogljivosti in infrastrukturna prilagodljivost sistema, sodelovanje med operaterji, nadomestna goriva in dolgoročne ter fleksibilne nabavne pogodbe.
 
Kot je poudaril mag. Mitja Rihtaršič iz družbe Geoplin je za večjo razpršenost dobavnih virov z gradnjo novih plinovodnih povezav in s tem povečanje zanesljivosti dobave zemeljskega plina pomembno tudi uresničevanje razvojnih načrtov družbe Geoplin plinovodi d.o.o.Z njimi se obstoječi prenosni plinovodni sistem na ključnih transportnih poteh za oskrbo slovenskega trga z zemeljskim plinom že dograjuje in podvaja. Družba Geoplin plinovodi d.o.o. hkrati z začetkom gradnje najpomembnejših plinovodnih povezav intenzivno izvaja predhodna in pripravljalna dela na pripravi prostorske in izvedbene dokumentacije za vrsto predvidenih novih prenosnih plinovodov in kompresorskih postaj. V fazi izdelave državnih prostorskih načrtov in pridobivanja gradbenih dovoljenj je kar 15 plinovodnih objektov, ki vključujejo tudi nove čezmejne povezave. Te bodo ključno pripomogle k večji razpršenosti dobavnih virov in prenosnih poti, kar bo omogočilo večjo zanesljivost oskrbe z zemeljskim plinom.
Prof. dr. Vincenc Butala iz Strojne fakultete je izpostavil predvsem okoljske vidike uporabe zemeljskega plina ter njegovo visoko učinkovitost in poudaril, da je v Sloveniji trenutno okoli 160.000 kotlov z ekstra lahkim kurilnim oljem (ELKO). Pri zamenjavi starejših kotlov na kurilno olje z novimi kondenzacijskimi kotli na zemeljski plin bi se poraba energije pri posameznemu odjemalcu zmanjšala za 30 odstotkov, prihranek goriva bi pri tej skupini gospodinjstev znašal 9 odstotkov, emisije CO2 pa bi se znižale za 94 ton na leto.
Ena izmed ovir za prehod na zemeljski plin je zagotovo začetna investicija in v pretekli zimi tudi nekoliko višja cena. Kot je poudaril Karlo Rogelja iz Adrialplin d.o.o. je zemeljski plin cenovno zelo konkurenčen vir energije, saj njegova uporaba zagotavlja visoke prihranke v primerjavi z drugimi energenti. Ekonomičnost odločitev za prehod na zemeljski plin podpirajo sodobne tehnologije plinskih kotlov, dolgoročna konkurenčnost končne cene, nižji stopški vzdrževanja ter tudi prihranek prostora na objektu, ker zanj ne potrebujemo skladiščnih prostorov.
 
Slovenija bi torej morala povečati število uporabnikov zemeljskega plina, ker ta omogoča zelo raznoliko uporabo od kuhanja do priprave tople sanitarne vode, do ogrevanja in hlajenja prostorov. ker  med fosilnimi gorivi najmanj obremenjuje okolje in ker je cenovno zelo konkurenčen vir energije tako glede investicije kot same uporabe. Zemeljski plin je prav tako zanesljiv energent, saj imaSlovenija razpoložljiv dostop do različnih virov zemeljskega plina in zakupljene skladiščne prostore,  gospodinjski odjemalci v Sloveniji pa zagotovljeno neprekinjeno dobavo zemeljskega plina.
 
Dodatne informacije:
mag. Urban Odar
GIZ-DZP
info@giz-dzp.si

Gradivo za medije
Sporočilo za medije

Vklop zemeljskega plina
Zemeljski plin se splača in poplača

S tem, ko uporabljate spletno mesto, dovoljujete uporabo piškotkov v skladu z našo politiko varovanja zasebnosti. Če želite nastavitev spremeniti, kliknite tukaj.