Za medije
O kampanji in novostih na področju zemeljskega plina.
Za medije

Strokovno srečanje: „Tehnični predpis za notranjo plinsko napeljavo – DVGW“

V sredo, 22. maja in četrtek, 23. maja 2013, je v kongresnem centru hotela MONS v Ljubljani potekalo strokovno srečanje: „Tehnični predpis za notranjo plinsko napeljavo – DVGW“. GIZ DZP je dogodek organiziral v sodelovanju z nemškim združenjem za plinsko in vodno gospodarstvo (DVGW) in kot predavatelja gostil priznanega inženirja Kai-Uwe Schuhmanna (DVGW), ki je strokovnjak za notranjo plinsko napeljavo. Strokovnega srečanja se je udeležilo več kot 90 sistemskih operaterjev distribucijskega omrežja, projektantov in izvajalcev notranje plinske napeljave ter drugih strokovnjakov, ki delujejo na področju tehnologij zemeljskega plina.

Prvi dan srečanja je bil namenjen  seznanitvi s pravnimi okviri in tehničnimi predpisi za plinske napeljave ter novostmi pri tehničnih predpisih G 600 DVGW-TRGI 2008. Nova izdaja delovnega zvezka DVGW G 600 „Tehnični predpisi za plinske napeljave˝ vsebuje novosti in nujne prilagoditve, ki nadgrajujejo prejšnjo izdajo, DVGW-TRGI 1986, ki je bila v veljavi več kot 20 let. V letu 1996 so bile izvedene prilagoditve oziroma posodobitve novelirane vzorčne uredbe o gradnji, vzorčne uredbe o kurilnih napravah, evropske smernice o plinskih trošilih in funkcionalnega standarda DIN EN 1775. Sledile so nadaljnje posodobitve s popravki, spremembami in dopolnili (avgust 2000) ter spremembami oziroma dopolnili Priloge G 600-B (december 2003) na temo „preprečevanja manipulacij“. Zaradi tehničnega razvoja na področju inštalacij in sprememb temeljnih uredb o gradnji (npr. vzorčna uredba o gradnji, vzorčna uredba o kurilnih napravah, vzorčne smernice o sistemih napeljav) so bili tehnični predpisi TRGI deležni obsežne predelave. V Nemčiji se država ukvarja le s temeljnimi cilji,  plinski stroki pa je prepuščeno, da se ukvarja s tehničnim delom, se pravi, da imajo tako imenovano »tehnično  samoregulacijo.« Na ta način so stroški države nižji. 

GIZ DZP je izdal prevod tehničnega predpisa DVGW TRGI 2008, majsko srečanje pa je bil še korak naprej pri uveljavljanju standardov DVGW na področju varnosti in tehnologije pri nas. Kot je dejal Urban Odar, GIZ DZP, si bodo prizadevali, da bi tovrstna srečanja v prihodnje postala stalnica. Prav tako jih bodo v prihodnje vsebinsko še bolj prilagodili potrebam tako inštalaterjev plinske napeljave, kot inženirjev in operaterjev zemeljskega plina.

Tehnične in varnostne novosti DVGW

Poleg novih materialov za cevovode in tehnik spajanja (npr. rebraste cevi iz nerjavnega jekla ali tlačne spojke) je ena najpomembnejših tehničnih novosti in rešitev za prihodnost notranja plinska napeljava iz umetne snovi (večslojna povezovalna cev).

Pomembna je tudi uvedba varoval pretoka plina za „zaščito pred posegi nepooblaščenih oseb“ in kot „varnostni element za ponazoritev zahtev požarne zaščite“ pri polaganju cevi iz umetne snovi. Na podlagi evropskih zahtev je preskusni tlak za preizkus tesnosti zvišan s 110 na 150 mbar. Pri prilagajanju zahtevam uredbe o kurilnih napravah (MFeuV) je bila sprejeta povečana omejitev uporabe namestitvenih prostorov za plinska kurišča posebne izvedbe z dosedanjih 50 kW na 100 kW, kar poenostavlja pogoje namestitve.

Za izvedbo pregleda stanja obratujoče plinske napeljave s tlakom do 100 mbar je bil sprejet preskus sposobnosti za obratovanje. Postopek dimenzioniranja pri načrtovanju in izdelavi plinske napeljave je bil temeljito spremenjen in od zdaj bolj upošteva vidik uporabnika.

Kakovostno projektiranje, izgradnja, prenova, obratovanje in vzdrževanje plinske napeljave z uporabo delovnega zvezka DVGW G 1020

Ta delovni zvezek opisuje sodelovanje, zahteve in naloge ter razdelitev odgovornosti na območju plinske napeljave odjemalca med uporabnikom plinske napeljave (odjemalcem), sistemskim operaterjem, upravljavcem merilnih mest, pogodbenim inštalaterjem in okrajnim dimnikarjem. Delovni zvezek dopolnjuje tehnične predpise DVGW na področju zagotavljanja kakovosti pri izvedbi in obratovanju plinskih napeljav. S tem so izpolnjene pobude organov nadzora (energetski in gradbeni nadzor) z vidika varnosti plinskih napeljav. Delovni zvezek se dosledno uvršča v sosledje obstoječih delovnih zvezkov G 1000 „Zahteve za kvalifikacije in organizacijo podjetij, ki skrbijo za obratovanje sistemov v oskrbi s plinom (sistemi za distribucijo plina)" in G 1010 „Zahteve za kvalifikacije in organizacijo upravljavcev napeljav zemeljskega plina na tovarniških zemljiščih“. Delovni zvezek se med drugim uporablja za ponazoritev nalog sistemskih operaterjev  in upravljavcev merilnih mest na plinski napeljavi odjemalca, ki jih bo treba izvajati tudi po liberalizaciji trga. Uporabnik/odjemalec je odgovoren za celotno plinsko napeljavo do izpusta dimnih plinov na prosto, razen glavne plinske zaporne pipe, merilne naprave in regulatorja tlaka plina. Med  deležniki pri notranji plinski napeljavi ni projektantov strojnih instalacij.

Vklop zemeljskega plina
Zemeljski plin se splača in poplača

S tem, ko uporabljate spletno mesto, dovoljujete uporabo piškotkov v skladu z našo politiko varovanja zasebnosti. Če želite nastavitev spremeniti, kliknite tukaj.