Za medije
O kampanji in novostih na področju zemeljskega plina.
Za medije

V letu pandemije največja poraba zemeljskega plina do zdaj

Ljubljana, 8. april 2021 - Distribucija zemeljskega plina v Sloveniji nadaljuje s trendom rasti, ki je kljub pandemiji v lanskem letu dosegla 3.621 GWh, kar je 1,9 odstotka več kot prehodno leto ter največ do zdaj. Na Gospodarskem interesnem združenju za distribucijo zemeljskega plina so rezultat distribucije zemeljskega plina ocenili kot dober, predvsem pa spodbuden za okolje, saj ima plinovodno omrežje najnižji ogljični odtis med daljinskimi sistemi.

Leto 2020 je bilo specifično, saj je večji del leta zaznamovala pandemija, kar pa ni vplivalo na preskrbo z zemeljskim plinom, ki je potekala nemoteno. Podatki, ki jih je objavila Agencija za energijo o porabi električne energije in zemeljskega plina v preteklem letu kažejo, da je distribucija zemeljskega plina dosegla 3.621 GWh. Pri tem sta rast beležila za 1 odstotek negospodinjski odjem in za 3,6 odstotke gospodinjski odjem.

Tabela 1 Podrobnejši podatki porabe električne energije in zemeljskega plina glede na vrsto odjema.

V Sloveniji poteka distribucija po distribucijskem plinovodnem omrežju v 82 občinah, kjer se z zemeljskim plinom oskrbuje že več kot 136.000 odjemalcev, od tega se jih je 1.328 priključilo na distribucijske sisteme v letu 2020. Skupna poraba odjemalcev priključenih na distribucijsko plinovodno omrežje v letu 2020 je znašala 3.621 GWh, od tega 1.175 GWh pri gospodinjskih odjemalcih in 2.446 GWh pri negospodinjskih odjemalcih. Operaterji distribucijskih sistemov so zgradili dobrih 59,3 kilometrov novih plinovodov, skupna dolžina distribucijskega omrežja se je tako povečala za 1,6 odstotka in je konec leta znašala 4.953 kilometrov (z upoštevanjem zaprtih distribucijskih sistemov).

V prihodnjem obdobju se bodo na področju oskrbe z zemeljskim plinom zgodile večje spremembe. Že v nekaj letih se bo v plinovodno omrežje začelo dodajati obnovljive pline. Na distribuciji zemeljskega plina bo to verjetno najprej biometan, kar v razvitih zahodnih državah že izvajajo.

Tabela 2 Distribucija zemeljskega plina po letih

Leto Distribucija (GWh)
2006 2.996
2007 2.829
2008 3.188
2009 3.105
2010 3.395
2011 3.195
2012 3.077
2013 3.171
2014 2.806
2015 3.255
2016 3.412
2017 3.535
2018 3.523
2019 3.555
2020 3.621

Vir: Agencija za energijo. 2021. Podatki se nanašajo na distribucijo zemeljskega plina v okviru gospodarske javne službe dejavnosti operaterja distribucijskega sistema ter ne vsebuje podatkov distribucije na zaprtih distribucijskih sistemih.

Vklop zemeljskega plina
Zemeljski plin se splača in poplača

S tem, ko uporabljate spletno mesto, dovoljujete uporabo piškotkov v skladu z našo politiko varovanja zasebnosti. Če želite nastavitev spremeniti, kliknite tukaj.