Za medije
O kampanji in novostih na področju zemeljskega plina.
Za medije

Zanesljivost oskrbe: Komisija pozdravlja nova pravila zagotavljanja oskrbe s plinom v Evropi

Ljubljana, 30. maj 2017 - Na pogajanjih med Svetom in Evropskim parlamentom so nedavno dosegli dogovor o novih določilih zagotavljanja oskrbe  z zemeljskim plinom. Namen dogovora je preprečevanje kriz pri oskrbi. Po njegovem sprejetju na politični ravni (pogajanja na ravni »trialoga« med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo) bosta Evropski parlament in Svet morala še  formalno sprejeti besedilo. Ko ga bosta potrdili obe zakonodajni telesi, bo revidirano besedilo Uredbe o zanesljivosti oskrbe s plinom objavljeno v Uradnem listu Evropske unije in bo začelo veljati 20 dni po objavi.

V Gospodarskem interesnem združenju za distribucijo zemeljskega plina (GIZ DZP) pravijo, da ima sicer že trenutno veljavna zakonodaja vrsto določil za zagotavljanje zanesljivosti dobave zemeljskega plina za (zaščitene) odjemalce.  Eno izmed takšnih določil je, da morajo dobavitelji razpršiti portfelj svojih dobavnih virov. Na ta način morajo biti sposobni zagotoviti količine plina za zaščitene odjemalce tudi v primeru npr. popolnega izpada dotoka plina iz Ruske federacije. Dobavitelji izpolnjevanje zahtev o zanesljivosti dobave  dokazujejo s poročili, ki jih vsako leto preverjajo na  Agenciji za energijo.
»Kljub temu, da je bilo v letošnji zimi v Sloveniji rekordna poraba zemeljskega plina na področju distribucije zemeljskega plina, je oskrba potekala povsem nemoteno. Dosežena je bila doslej maksimalna urna poraba zemeljskega plina v višini 1.539 MWh na distribucijskem sistemu, na prenosnem sistemu pa 2.592 MWh za odjemalce v Sloveniji.  Vse to kaže na visoko zanesljivost  plinovodnih omrežij, ki so sposobna brez težav zadostiti tudi največjim potrebam po zemeljskem plinu. Vendar pa nedavno doseženi dogovor zagotavlja še dodatno varovalko pri zagotavljanju nemotene oskrbe,« pojasnjuje Urban Odar, direktor GIZ DZP.

Nova določila bodo tako zagotavljala regionalno koordinacijo in skupni pristop pri zagotavljanju ukrepov za oskrbo med državami članicami EU. Tako bo EU v boljšem izhodiščnem položaju, če bi se bilo potrebno pripraviti in upravljati z omejitvami v oskrbi s plinom v primeru krize. Prvič bo stopilo v veljavo tudi načelo meddržavne solidarnosti. Države članice bodo morale pomagati svojim sosedam v primeru, če bi prišlo do resne krize z namenom, da ne ostanejo evropska gospodinjstva na hladnem. Zagotavljanje oskrbe z energijo za evropske potrošnike je eden od osrednjih gradnikov energetske unije, ki je prednostna naloga Junkerjeve komisije.
Podpredsednik Komisije za energetsko unijo Maroš Šefčovič je ob tem dejal: »Bistveno smo napredovali na področju varnosti oskrbe z energijo, kar je eden ključnih ciljev Evropske unije. Nova določila so zasnovana na osnovi solidarnosti in sodelovanja med državami članicami. Čeprav so nacionalni pogoji in specifike držav članic pomemben gradnik, vseevropski okvir regionalnih skupin omogoča koordinirane aktivnosti. S tem je Evropa bolje opremljena, da se izogne ali da obvlada morebitne krize.«
Komisar za podnebne ukrepe in energijo Miguel Arias Cañete je izjavil: »S tem dogovorom med Parlamentom in Svetom smo naredili velik korak naprej v smeri krepitve varne oskrbe Evropske unije z energijo. Nova določila omogočajo bolj koordinirano preprečevanje kriz in boljše ravnanje ob potencialnih krizah v oskrbi s plinom na način, kjer smo povezali standarde določene s strani EU z regionalnim sodelovanjem in solidarnostjo. To povečuje našo učinkovitost in zmanjšuje stroške za potrošnike v EU.

Vklop zemeljskega plina
Zemeljski plin se splača in poplača

S tem, ko uporabljate spletno mesto, dovoljujete uporabo piškotkov v skladu z našo politiko varovanja zasebnosti. Če želite nastavitev spremeniti, kliknite tukaj.