Za medije
O kampanji in novostih na področju zemeljskega plina.
Za medije

Zemeljski plin - most v nizkoogljično družbo

NAPOVEDUJEMO NACIONALNI POSVET:
ZEMELJSKI PLIN – MOST V NIZKOOGLJIČNO DRUŽBO
 
 
V torek, 15. junija 2010, v Centru Evropa, v Ljubljani,  od 9.00 do 15.00, potekal nacionalni posvet o zemeljskem plinu. Na posvetu bodo predstavniki Ministrstva za gospodarstvo, podjetij za distribucijo zemeljskega plina, fakultete za strojništvo, strokovnjaki za zemeljski plin in strokovnjaki za kakovost zraka osvetlili pomen zemeljskega plina kot cenovno ugodnega in okolju prijaznega energenta pri prehodu v nizkoogljično družbo, še zlasti, ker ZP predstavlja ekonomsko učinkovito rešitev problematike varstva zraka v urbanih naseljih.
Organizatorji posveta želijo  tudi spodbuditi zavedanje nacionalnih odločevalcev o pomenu vključevanja zemeljskega plina v energetske in okoljske razvojne strategije in predstaviti zemeljski plin kot hitro rešitev v sistemih zelenega javnega naročanja na področju transporta.
Posvet bo potekal v treh vsebinskih sklopih, v katerih bodo obravnavani: strateški vidiki vloge in uporabe zemeljskega plina, okoljske prednosti uporabe zemeljskega plina in nove tehnologije ter spodbujanje prehoda na zemeljski plin med končnimi uporabniki. Podroben program posveta si lahko ogledate na spletnem mestu www.zemeljski-plin.si. Udeležba na posvetu bo za vse udeležence brezplačna.
Iz vsebine posveta:
Sekretarja na Direktoratu za energijo (ministrstvo za gospodarstvo), dr. Franc Žlahtič in mag. Damjan Zagožen bosta predstavila strateške vidike vloge in uporabe zemeljskega plina v luči energetske oskrbe in zanesljivosti dobave v Republiki Sloveniji. O razvojnih potencialih uporabe zemeljskega plina bo spregovoril mag. Stane Merše, vodja Centra za energetsko učinkovitost pri IJS.
V drugem vsebinskem sklopu bosta mag. Tanja Bolte, vodja sektorja za kakovost zraka na Agenciji RS za okolje in dr. Peter Otorepec, strokovni sodelavec Inštituta za varovanje zdravja RS osvetlila problematiko kakovosti zraka v Sloveniji in vpliv prašnih delcev v zraku na zdravje. Prof. dr. Vincenc Butala, Fakulteta za strojništvo UNI LJ, bo izpostavil strateške prednosti zemeljskega plina in rabo energije v stavbah. Primere dobrih praks strategij in programov s področij alternativnih goriv v EU bo predstavila dr. Vlasta Krmelj, direktorica Energetske agencije za Podravje.
V sklepnem delu posvetu bosta Karlo Rogelja, Adriaplini d.o.o. in mag. Franc Dover, Petrol Plin d.o.o. spregovorila o ekonomski učinkovitosti prehoda na zemeljski plin s sodobno tehnologijo in o uporabniških vidikih rabe zemeljskega plina.
Dodatne informacije:
mag. Urban Odar, direktor GIZ DZP
e-mail: info@giz-dzp.si
Vklop zemeljskega plina
Zemeljski plin se splača in poplača

S tem, ko uporabljate spletno mesto, dovoljujete uporabo piškotkov v skladu z našo politiko varovanja zasebnosti. Če želite nastavitev spremeniti, kliknite tukaj.