Zemeljski plin
Čisto ugodna energija.
Zemeljski plin

Priklop plina

KAKO DO UPORABE PLINA?

Uporaba plina je možna v 86 slovenskih občinah z delujočim plinovodnim omrežjem, katero v Sloveniji oskrbuje s plinom že več kot 135.000 odjemalcev.

Do uporabe plina lahko dostopate enostavneje kot si mislite, saj je postopek priključitve na plinovodno omrežje ter začetek uporabe plina hiter in preprost.

DISTRIBUCIJA ZEMELJSKEGA PLINA V SLOVENIJI1

86
občin
5065
km plinovoda
(31. 12. 2022)
135413
odjemalcev
(31. 12. 2022)
Distribucija zemeljskega plina (GWh)
2022
3.521 GWh
2021
3.997 GWh
2020
3.621 GWh
2019
3.555 GWh
2018
3.523 GWh
2017
3.535 GWh
2016
3.412 GWh
2015
3.255 GWh
2014
2.806 GWh

Enostavno in poceni do plinskega priključka

V letu 2020 je začela veljati zakonodaja, ki je na novo uredila pogoje in način priključitve na plinovodno omrežje. Nova zakonodaja je postopek priključitve na plinovodno omrežje še bolj poenostavila ter hkrati ukinila nepotreben strošek »priključnine« in druge podobne stroške, ki so nastajali v nekaterih občinah.

KAJ JE PLINSKI PRIKLJUČEK?

Plinski priključek je namenjen oskrbi s plinom posamezne stavbe.

Lastništvo priključka je po posameznih občinah urejeno različno.

Obstajata 2 možnosti:

  1. Lastnik priključka je operater sistema
  2. Lastnik priključka je odjemalec

Lastnik priključka je OPERATER SISTEMA

Če je priključitev ekonomsko upravičena, operater sistema krije vse stroške gradnje priključka in ga tudi izgradi. Dosedanje izkušanje operaterjev kažejo, da je večina priključkov ekonomsko upravičenih, kar pomeni, da odjemalec za izgradnjo priključka ne plača nič. Operater sistema ugotavlja ekonomičnost gradnje priključka že pred začetkom gradnje1.

Lastnik priključka je ODJEMALEC

Investitor gradnje priključka je v tem primeru odjemalec plina. Ker operater za gradnjo priključka ni prispeval sredstev, tudi ne pogojuje začetek odjema plina.

PLINSKA PEČ JE NAJCENEJŠA OGREVALNA NAPRAVA

Ko je plinovod napeljan do hiše, je potrebna zgolj še vgradnja plinske peči, ki je v primerjavi z naložbo v katerikoli drugi ogrevalni sistem cenovno daleč najugodnejša. Plinske kondenzacijske peči nudijo odličen izkoristek energije in največje možne prihranke.

Plinska peč je tiha, majhna in ne potrebuje zunanje enote.

PLINSKA PEČ JE NAJCENEJŠA OGREVALNA NAPRAVA

Mnogi se odločijo tudi za priklop plinskega štedilnika in plinskega žara. Pravi kuharski mojstri namreč prisegajo na kuhanje s plinom.

Plin je dostopen lažje kot si predstavljate

Adriaplin, d.o.o. Ljubljana
Domplan, d.d.
ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.
ENOS, d.d.
Energetika Celje, d.o.o.
Istrabenz plini, d.o.o.
JEKO, d.o.o.
Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica
Javno podjetje komunala Slovenj Gradec, d.o.o.
Komunalno podjetje Velenje, d.o.o.
Petrol d.d.
Plinarna Maribor d.o.o.
Ponastavi izbiro

Na spodnjem seznamu poiščite operaterja sistema, ki skrbi za delovanje plinovodnega omrežja v vaši občini. Pošljite mu sporočilo po e-pošti ali ga pokličite in se seznanite s potekom priključitev na plinovodno omrežje v vaši občini.

Občina Operater sistema E-naslov Telefon Spletna stran

Več o zemeljskem plinu si oglejte še na spletnih straneh:

Agencija za energijo


 

1Podatki veljajo za distribucijo, organizirano preko izbirne lokalne gospodarske javne službe (GJS). Distribucija zemeljskega plina v Sloveniji poteka tudi v zaprtih distribucijskih sistemih (ZDS) za industrijske in poslovne odjemalce. Podatki o ZDS na tem mestu niso povzeti.

2Ker graditev priključka financira operater, mora odjemalec plina določen čas uporabljati plin.

Zemeljski plin se splača in poplača

S tem, ko uporabljate spletno mesto, dovoljujete uporabo piškotkov v skladu z našo politiko varovanja zasebnosti. Če želite nastavitev spremeniti, kliknite tukaj.