Zemeljski plin
Čisto ugodna energija.
Zemeljski plin

Zagotavljanje zanesljivosti oskrbe s plinom

Približno eno četrtino vse porabljene energije v Evropski uniji zagotavlja zemeljski plin.

Evropska unija obravnava zemeljski plin kot bistveni element njene oskrbe z energijo, zato zanesljivi oskrbi s plinom posveča veliko pozornosti. Leta 2017 je s tem namenom sprejela Uredbo o ukrepih za zagotavljanje zanesljivosti oskrbe s plinom.

Cilj evropske Uredbe o ukrepih za zagotavljanje zanesljivosti je zagotoviti, da so sprejeti vsi potrebni ukrepi za zagotovitev neprekinjene oskrbe s plinom po vsej Uniji, zlasti zaščitenih odjemalcev v primeru motenj v oskrbi s plinom. Te cilje je treba doseči s stroškovno najučinkovitejšimi ukrepi in brez izkrivljanja trgov plina.

Vsaka država Evropske unije mora v skladu z evropsko Uredbo o ukrepih za zagotavljanje zanesljivosti oskrbe s plinom pripraviti Načrt za izredne ukrepe, ki vsebuje ukrepe za odpravo ali zmanjšanje vpliva motenj v oskrbi s plinom.

Načrt za izredne razmere Republike Slovenije

Ukrepi iz Načrta za izredne razmere smejo odjemalce prizadeti le v najmanjši možni meri. Cilj ukrepov je, da se prioritetno zagotovi plin za zaščitene odjemalce za katere ga ne sme nikoli zmanjkati.

Med zaščitene odjemalce spadajo:

  • Vsa gospodinjstva;
  • Distributerji toplote za daljinsko ogrevanje v napravah, ki ne morejo preiti na drugo gorivo ali vir toplote kot plin, v obsegu, kolikor dobavljajo toploto gospodinjskim odjemalcem in osnovnim socialnim službam, razen izobraževalnim ali javnoupravnim službam;
  • Osnovne socialne službe, ki so priključene na distribucijski ali prenosni sistem in niso izobraževalne ali javnoupravne službe.

Osnovne socialne službe so izvajalci zdravstvene dejavnosti, dijaški in študentski domovi ter izvajalci socialnovarstvenih storitev institucionalnega varstva, ter zapori.

Za zaščitene odjemalce (gospodinjstva) se porabi le 19 % vsega plina v Sloveniji.

Agencija za energijo letno ugotavlja porabo plina, ki ga porabijo zaščiteni odjemalci in vsi odjemalci plina v Sloveniji.


Poraba zaščitenih odjemalcev v letu 2021 po različnih kategorijah je znašala:

Zaščiteni odjemalci

Ocenjena letna poraba plina (MWh)

Gospodinjski odjemalci plina

1.527.618

Distributerji toplote

319.376

Drugi zaščiteni odjemalci

103.707

Skupaj zaščiteni odjemalci

1.950.701

Tabela 1: Poraba zaščitenih odjemalcev v letu 2021 po različnih kategorijah.


Poraba vseh odjemalcev v Sloveniji je v letu 2021 znašala 10.163.000 MWh:

Odjemalci

Ocenjena letna poraba plina (MWh)

Delež količin (%)

Vsi odjemalci plina

10.163.000

100,0

Odjemalci plina brez zaščitenih odjemalcev

8.212.299

80,8

Zaščiteni odjemalci

1.950.701

19,2

Tabela 2: Poraba plina in količinski delež zaščitenih odjemalcev glede na celotno porabo plina v letu 2020.


Tabela 2 kaže, da je bil v Sloveniji delež zaščitenih odjemalcev v letu 2021 19 %, kar pomeni, da se večina plina v Sloveniji porabi v industriji, komercialni in poslovni rabi.

Zemeljski plin je treba prioritetno nameniti zaščitenim odjemalcem (gospodinjstva).

Prikaži več Prikaži manj

Plin za zaščitene odjemalce mora bit vedno na voljo. Če bi bilo potrebno, bi drugi odjemalci (industrija, proizvajalci električne energije, ….) znižali svojo porabo, da bo zadosti plina za zaščietne odjemalce. To določa Načrt za izredne razmere, ki predvideva tristopenjsko ukrepanje.

Za zaščitene odjemalce (gospodinjstva, ..) se porabi le 19 % vsega plina v Sloveniji, večina ga porabi industrija.

24ur.com
Kumer: V Sloveniji pozimi ne bo redukcij pri oskrbi gospodinjstev s plinom
Preberite več

Skladišča plina

Skladišča zemeljskega plina imajo pomembno vlogo pri zagotavljanju zanesljive oskrbe z zemeljskim plinom.
1.111 TWh
Celotna zmogljivost skladišč v Evropski uniji
Celotna zmogljivost skladišč v Evropski uniji je 1.111 TWh, kar je 115 kratnik slovenske letne porabe plina.

Svet Evropske unije je konec junija sprejel uredbo, ki določa, da morajo biti podzemna skladišča plina na ozemlju držav članic do 1. novembra 2022 napolnjena do najmanj 80 % njihovih zmogljivosti.

Na podlagi pogajanj, ki so potekala manj kot dva meseca, ima Unija zdaj na voljo instrument, ki od vseh držav članic zahteva, da zimsko obdobje pričakajo z zadostno zalogo plina, in ki olajšuje delitev med državami. Pozdravljam to zelo operativno uredbo, ki v trenutnem mednarodnem kontekstu omogoča krepitev evropske energetske odpornosti in konkretne solidarnosti med državami članicami.

Agnès Pannier-Runacher,
Agnès Pannier-Runacher, ministrica za energetski prehod

Skladišča se navadno polnijo v poletnih mesecih, pozimi pa se iz njih črpajo potrebne količine plina.

Skladišča plina so letos bolj polna kot lansko leto ob istem času Napolnjenost skladišč v letih 2021 in 2022

Vir: AGSI
Zadnje ažuriranje podatkov: 3. 10. 2022

Ciljna 80 % zasedenost skladišč je bila dosežena že 29. avgusta

PRAZNO POLNO 0 % 1 0 % 2 0 % 3 0 % 4 0 % 5 0 % 6 0 % 7 0 % C I L J E U 8 0 % 9 0 % 1 0 0 %
89,61 % skladišč plina v EU je napolnjenih.
Podatek na dan 3. 10. 2022

Na splošno si bo Unija v letu 2022 kolektivno prizadevala za napolnjenost v višini 85 % skupne zmogljivosti podzemnih skladišč plina.

VIRI PLINA

V Evropi vedno več utekočinjenega zemeljskega plina

Struktura uvoženega plina po virih se je v zadnjem obdobju bistveno spremenila.
Evropska unija je bistveno znižala odvisnost dobav iz Rusije. Vse manj plina namreč uvaža iz Rusije, občutno pa se je v Evropsko unijo povečal dotok iz drugih virov (LNG – utekočinjeni zemeljski plin, Norveška, Alžirija, ...).


Dobava utekočinjenega zemeljskega plina z ladjami iz različnih konce sveta se je v Evropo bistveno povečala.

Evropska unija je v letu 2021 uvozila približno 83 % porabljenega zemeljskega plin. Domača proizvodnja (17 %) je bila največja na Nizozemskem, v Romuniji in Nemčiji.

Plin iz Rusije je bil nadomeščen iz drugih virov.

Uvoz plina v Evropo po virih

Vir: Bruegel
Zadnje ažuriranje podatkov: 25. 9. 2022
Priklop zemeljskega plina
Zemeljski plin se splača in poplača

S tem, ko uporabljate spletno mesto, dovoljujete uporabo piškotkov v skladu z našo politiko varovanja zasebnosti. Če želite nastavitev spremeniti, kliknite tukaj.