Dogodki
Srečanja strokovnjakov, izobraževanja in predstavitve plinskih tehnologij.
Dogodki

Zemeljski plin – most v nizkoogljično družbo

Posvet v Ljubljani
Center Evropa, Ljubljana

Program

8.45 – 9.15
 
Sprejem udeležencev
 
9.20 – 10.30

I. sklop: Strateški vidiki vloge in uporabe zemeljskega plina v luči energetskega strateškega razvoja – stališča države in stroke

 • Strateški vidiki vloge zemeljskega plina v luči zanesljive, konkurenčne in okolju prijazne energetske oskrbe Republike Slovenije
  dr. Franc Žlahtič, vodja sektorja za oskrbo z energijo, Direktorat za energijo, in mag. Damjan Zagožen, sekretar v sektorju za oskrbo z energijo in statistiko v energetiki, Direktorat za energijo Ministrstva za gospodarstvo RS 
 • Razvojni potencial uporabe zemeljskega plina
  mag. Stane Merše, vodja Centra za energetsko učinkovitost pri IJS
 • Razvojni načrt slovenskega prenosnega plinovodnega omrežja in mednarodne povezave
  Tomaž Petriček, Geoplin plinovodi d.o.o.
 • Zanesljivost dobave zemeljskega plina
  mag. Mitja Rihtaršič, Geoplin d.o.o. Ljubljana
 • Distribucija zemeljskega plina v Sloveniji
  mag. Urban Odar, direktor Gospodarskega interesnega združenja za distribucijo zemeljskega plina GIZ DZP
10.30 - 10.45
 
ODMOR 15 minut
 
10.45 – 12.30  II. sklop: Okoljske prednosti uporabe zemeljskega plina in nove tehnologije
 • Strateške prednosti zemeljskega plina in raba energije v stavbah
  prof. dr. Vincenc Butala, Fakulteta za strojništvo – Univerza v Ljubljani
 • Stanje kakovosti zraka v Sloveniji
  mag. Tanja Bolte, vodja sektorja za kakovost zraka na Agenciji RS za okolje
 • Kakovost zraka in zdravje (poudarek na vplivu prašnih delcev na zdravje)
  dr. Peter Otorepec, strokovni sodelavec Inštituta za varovanje zdravja RS
 • Primer dobre prakse: Mestna občina Ljubljana - uvedba avtobusov na zemeljski plin
  Peter Horvat, izvršni direktor in Jošt Šmajdek, vodja prometno-komercialne službe, LPP Ljubljana
 • Dobre prakse v tujini: predstavitev strategij in programov s področij alternativnih goriv v EU
  dr. Vlasta Krmelj, direktorica Energetske agencije za Podravje
 • Nove tehnologije zemeljskega plina – hlajenje, (mikro)kogeneracija, plinske toplotne črpalke, gorivne celice
  Mitja Lenassi, pooblaščeni projektant visoko učinkovitih stavb s strani ASHRAE (High Performance Biulding Design Professional)
12.30 -13.00
 
ODMOR: 30 minut
 
13.00 - 14.30  III. sklop: Zemeljski plin in končni uporabniki
 • Ekonomska učinkovitost prehoda na uporabo zemeljskega plina s sodobno tehnologijo
  Karlo Rogelja, vodja komercialnega sektorja, Adriaplin d.o.o.
 • Oskrba končnih uporabnikov z zemeljskim plinom
  mag. Franc Dover, direktor, Petrol Plin d.o.o.
  Zaključki posveta in razprava
 

Govorci bodo imeli predvidoma 15 minutne predstavitve, po vsakem sklopu sledi razprava z udeleženci posveta.

Program (.pdf)

Priklop zemeljskega plina
Zemeljski plin se splača in poplača

S tem, ko uporabljate spletno mesto, dovoljujete uporabo piškotkov v skladu z našo politiko varovanja zasebnosti. Če želite nastavitev spremeniti, kliknite tukaj.