Dogodki
Srečanja strokovnjakov, izobraževanja in predstavitve plinskih tehnologij.
Dogodki

Zemeljski plin – za kakovost zraka

Posvet v Mariboru
Hotel Betnava, Maribor

Program

9.45 – 10.00
 
Sprejem udeležencev
 
10.00-11.30

I. sklop: Strateški vidik vloge in uporabe distribucijskih plinovodnih omrežjih in zemeljskega plina v luči energetskega strateškega razvoja Slovenije (analiza in predlogi)

 • Strateški vidiki vloge zemeljskega plina
  mag. Damjan Zagožen, sekretar v sektorju za oskrbo z energijo in statistiko v energetiki, Direktorat za energijo Ministrstva za gospodarstvo RS
 • Razvojne perspektive pri uporabi zemeljskega plina
  dr. Vlasta Krmelj, Energetska agencija za Podravje – ENERGAP
 • Pogledi na distribucijo zemeljskega plina in na plinovodna omrežja v Sloveniji
  mag. Urban Odar , GIZ DZP
 • Ogljični odtis rabe zemeljskega plina v energetiki in prometu
  mag. Radovan Tavzes

II. sklop: Stanje in vpliv uporabe zemeljskega plina na kakovost zraka v Sloveniji 

 • Kakovost zraka 
  mag. Benjamin Lukan, Zavod zdravstveno varstvo, Maribor 
11.30 -11.50
 
ODMOR: 20 minut
 
11.50-12.15 III. sklop: Primera dobre prakse uvajanja soproizvodnje toplotne in električne energije v široki potrošnji in industriji
 • Soproizvodnja toplotne in električne energije za stanovanjsko sosesko Planina, Kranj
  Aleš Ažman, direktor, Soenergetika d.o.o.
 • Soproizvodnja toplote in električne energije na lokaciji Iskra Labore
  mag. Matija Tacer, vodja sektorja Termoenergetike, Iskra Invest d.d.
12.15 – 12.45 IV. sklop: Stisnjen zemeljski plin v prometu
 • Miloš Pregl, Ministrstvo za promet RS**
 • Uvedba avtobusov na zemeljski plin v Mestni občini Ljubljana
  Peter Horvat, izvršni direktor, LPP Ljubljana
 • Polnilne postaje in vozila na stisnjen zemeljski plin
  Martin Pavlovčič, Plinstal d.o.o. in Miran Rožman, Energetika Maribor d.o.o.
 

Zaključki posveta in razprava
V. sklop: Praktična predstavitev avtomobilov na stisnjen zemeljski plin

** v dogovarjanju naslov predavanja

Organizatorji si pridržujejo pravico do spremembe programa.

Program (.pdf)
Vabilo (.pdf)

Priklop zemeljskega plina
Zemeljski plin se splača in poplača

S tem, ko uporabljate spletno mesto, dovoljujete uporabo piškotkov v skladu z našo politiko varovanja zasebnosti. Če želite nastavitev spremeniti, kliknite tukaj.