Novice
O zemeljskem plinu in
plinskih tehnologijah.
Novice

Intervju: mag. Franc Props, generalni direktor družbe SPL

Zemeljski plin se je za bloke v Polju izkazal kot cenejša in energetsko učinkovita rešitev ogrevanja.

Zemeljski plin se je za bloke v Polju izkazal kot cenejša in energetsko učinkovita rešitev ogrevanja.

Z direktorjem podjetja SPL, ki je največja in vodilna družba na področju upravljanja stavb v slovenskem prostoru, smo se pogovarjali o energetskih prenovah večstanovanjskih stavb in prenovi kotlovnice pri blokih v Polju, ki zdaj uporablja zemeljski plin.

V zadnjih letih veliko pozornosti namenjate energetski prenovi stavb. Lani ste na primer obnovili več kot 50 večstanovanjskih stavb v stavb v vašem upravljanju, bi katero od prenov še posebej izpostavili in zakaj?

Vse stavbe, v katere smo posegli s prenovo, so imele dotrajane posamezne elemente ali naprave. Posebej ne bi izpostavljali nobene, je pa res, da stavbe z zahtevnejšim tehničnimi in oblikovnimi arhitektonskimi rešitvami zahtevajo več znanja in izkušenj. V SPL imamo eno in drugo, saj zaposlujemo strokovnjake  z vseh področij in imamo petdesetletne izkušnje v dejavnosti vzdrževanja upravljanja stavb.

Za kaj, kot upravnik poskrbite ob prenovi in kje vidite svojo največjo vlogo? 

V SPL etažne lastnike ozaveščamo, da skrb za njihovo lastnino, v tem primeru nepremičnino, in njeno energetsko varčnost ohranja in viša njeno ceno, ter jim predstavimo ponudbo na trgu. Tako ozaveščeni lastniki prisluhnejo predlogom o energetskih sanacijah in izboljšavah, ki jih ponuja trg. Kot upravnik želimo predvsem poskrbeti in zaščititi lastnika pri njegovih odločitvah. Z lastnim strokovnim kadrom tako pristopimo k profesionalnemu in strokovnemu načinu vodenja projekta, s čimer zmanjšamo stroške za etažne lastnike, etažnim lastnikom pa tako ni treba najemati zunanjih strokovnjakov.

Lani ste prenovili kotlovnico pri blokih v Polju, in sicer ste kurilno olje zamenjali za zemeljski plin. Kaj so bili glavni razlogi, ki so vplivali na odločitev za prehod na ta energent (zemeljski plin)? 

Prenove smo se lotili, ker smo želeli zagotoviti zanesljivo in energetsko učinkovito oskrbo s toploto ob sprejemljivi višini investicije za objekte Polje cesta V/3, V/5, V/ 7 in V/9.  Objekti so bili do vključno kurilne sezone 2013/2014 ogrevani iz skupne kotlovnice na ekstra lahko kurilno olje, ki se nahaja v objektu Polje V/5. Zaradi stanja kotlovnice smo ocenili, da njena sanacija ni smiselna, poleg tega pa je dotrajano tudi toplovodno omrežje po naselju, ki je staro več kot 40 let. Cenejša in energetsko učinkovitejša rešitev ogrevanja je bila tako izvedba samostojne plinske kotlovnice za posamezni objekt. Razlogi za menjavo na zemeljski plin so bile večje ekonomske in ekološke ugodnosti uporabe.

Zemeljski plin je energent, ki izjemno zniža stroške ogrevanja. Imate že podatke o prihrankih, ki so bili doseženi v prenovi blokov v Polju in kolikšni so? 

Stroški ogrevanja so se v kurilni sezoni 2014/15, ko so se stavbe prvič ogrevale na zemeljski plin, zmanjšali za približno 40 odstotkov. Prihranek, ki smo ga izračunali glede na kurilno sezono 2013/14, je znašal kar 19.307,15 EUR. S tega vidika je bila odločitev za menjavo energenta prava.

Ali so odjemalci zadovoljni z zemeljskim plinom kot energentom? Kaj izpostavljajo kot prednosti? 

Najbolj zgovoren je odziv stanovalcev objekta Polje cesta V/7 po prvi kurilni sezoni po opravljeni sanaciji. Ti pravijo, da so bila dela opravljena korektno in strokovno, stroški ogrevanja pa so se zmanjšali za polovico. Stanovalci ocenjujejo, da je bil projekt uspešno izveden.

Energetske prenove so sicer v vstopni fazi finančno zahteven projekt, ki pa dolgoročno prinaša velike prihranke. Kaj bi svetovali tistim, ki si želijo prenove, kakšne so možnosti sofinanciranja oziroma finančnih ugodnosti?  

Energetske prenove so tako finančno kot tehnično zahteven projekt, ki ga mora voditi strokovno usposobljen in zaupanja vreden upravnik z izkušnjami, ki jih pri SPL zagotovo imamo, zato naj se stranke obrnejo na nas in bomo s svojimi strokovnimi službami poiskali najprimernejše rešitve glede na želje oz. zahteve etažnih lastnikov. Etažne lastnike zato spodbujamo, da se čim prej odločijo za energetsko obnovo, k temu jih spodbuja tudi država s subvencijami in krediti Eko sklada. Če je potrebno, pa SPL kot upravnik zagotovi dodatne vire financiranja pri bankah po ugodnejših pogojih.

Priklop zemeljskega plina
Zemeljski plin se splača in poplača

S tem, ko uporabljate spletno mesto, dovoljujete uporabo piškotkov v skladu z našo politiko varovanja zasebnosti. Če želite nastavitev spremeniti, kliknite tukaj.