Novice
O zemeljskem plinu in
plinskih tehnologijah.
Novice

Sklop EU plinskih predpisov za razogličenje plinov

Komisija Evropske unije predlaga nov okvir EU za razogljičenje trgov plina, spodbujanje uporabe vodika in zmanjšanje emisij metana. Evropska unija mora razogljičiti energijo, ki jo porabi, da bi do leta 2030 zmanjšala emisije toplogrednih plinov za vsaj 55 % in do leta 2050 postala podnebno nevtralna. Ti predlogi bodo prispevali k uresničitvi tega cilja.

Komisija Evropske unije predlaga nov okvir EU za razogljičenje trgov plina, spodbujanje uporabe vodika in zmanjšanje emisij metana. Evropska unija mora razogljičiti energijo, ki jo porabi, da bi do leta 2030 zmanjšala emisije toplogrednih plinov za vsaj 55 % in do leta 2050 postala podnebno nevtralna. Ti predlogi bodo prispevali k uresničitvi tega cilja.

Komisija Evropske unije predlaga nov okvir EU za razogljičenje trgov plina, spodbujanje uporabe vodika in zmanjšanje emisij metana. Evropska unija mora razogljičiti energijo, ki jo porabi, da bi do leta 2030 zmanjšala emisije toplogrednih plinov za vsaj 55 % in do leta 2050 postala podnebno nevtralna. Ti predlogi bodo prispevali k uresničitvi tega cilja.

Izvršni podpredsednik Komisije za evropski zeleni dogovor Frans Timmermans je ob objavi predlogov povedal: „Evropa mora zmanjšati svojo vezanost na fosilna goriva in preiti na čistejše vire energije. To vključuje nadomestitev fosilnega plina z obnovljivimi in nizkoogljičnimi plini, kot je vodik. Danes predlagamo pravila, ki bodo omogočila ta prehod in vzpostavila potrebne trge, omrežja in infrastrukturo. Za obravnavanje emisij metana predlagamo tudi trden pravni okvir, s katerim bomo uspešnejši pri beleženju in zmanjševanju količine tega močnega toplogrednega plina ter ki nam bo omogočil izpolnitev globalne zaveze glede metana in reševanje podnebne krize.“

Komisarka za energijo Kadri Simson je povedala: „Z današnjimi predlogi ustvarjamo pogoje za zeleni prehod v našem plinskem sektorju in spodbujamo uporabo čistih plinov. Ključni element tega prehoda je vzpostavitev konkurenčnega trga vodika z namensko infrastrukturo. Želimo, da Evropa prevzame vodilno vlogo in postane prva na svetu, ki bo določila tržna pravila za ta pomemben vir energije in shranjevanja. Predlagamo tudi stroga pravila o emisijah metana iz plina, nafte in premoga, da bi se do leta 2030 emisije v zadevnih sektorjih zmanjšale za 80 % in sprožili ukrepi v zvezi z metanom zunaj EU. Naši predlogi prav tako krepijo zanesljivost oskrbe s plinom in solidarnost med državami članicami, da bi se zoperstavili cenovnim šokom in povečali odpornost našega energetskega sistema. Kot so zahtevale države članice, izboljšujemo usklajevanje skladiščenja plina v EU in ustvarjamo možnost prostovoljnega skupnega nakupa zalog plina.“

Predloga Komisije (za uredbo in direktivo) ustvarjata pogoje za prehod s fosilnega zemeljskega plina na obnovljive in nizkoogljične pline, zlasti biometan in vodik, ter krepita odpornost plinskega sistema. Eden od glavnih ciljev je vzpostaviti trg vodika, ustvariti ustrezno okolje za naložbe in omogočiti razvoj namenske infrastrukture, tudi za trgovino s tretjimi državami. Tržna pravila se bodo uporabljala v dveh fazah, in sicer pred letom 2030 in po njem, zlasti pa bodo zajemala dostop do vodikove infrastrukture, ločevanje dejavnosti proizvodnje in prenosa vodika ter določanje tarif. Vzpostavljena bo nova struktura upravljanja v obliki evropske mreže operaterjev omrežij za vodik za spodbujanje namenske vodikove infrastrukture, čezmejnega usklajevanja in izgradnje omrežja povezovalnih plinovodov ter za pripravo posebnih tehničnih pravil.

Predlog predvideva, da bi morali nacionalni načrti za razvoj omrežja temeljiti na skupnem scenariju za električno energijo, plin in vodik. Uskladiti bi ga bilo treba z nacionalnimi energetskimi in podnebnimi načrti ter desetletnim načrtom za razvoj omrežja za celotno EU.

Vir: Evropska komisija

Priklop zemeljskega plina
Zemeljski plin se splača in poplača

S tem, ko uporabljate spletno mesto, dovoljujete uporabo piškotkov v skladu z našo politiko varovanja zasebnosti. Če želite nastavitev spremeniti, kliknite tukaj.