Novice
O zemeljskem plinu in
plinskih tehnologijah.
Novice

Zamenjava obstoječega plinskega kondenzacijskega kotla s toplotno črpalko zrak-voda ni ekonomična

Strošek nakupa toplotne črpalke zrak-voda presega prihranke pri energentu v obratovalni dobi (15 let)

Strošek nakupa toplotne črpalke zrak-voda presega prihranke pri energentu v obratovalni dobi (15 let)

Izračun stroškov in prihrankov prehoda na toplotno črpalko zrak-voda z obstoječega plinskega kondenzacijskega kotla sta opravila prof. dr. Sašo Medved in dr. Boris Vidrih iz Laboratorija za okoljske tehnologije v stavbah (LOTZ) na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani. Avtorja sta pripravila izračune za primer ogrevanja stavbe in tople sanitarne vode (TSV) v enodružinski hiši s talno ogrevalno površino 180 m2. V analizi sta primerjala stroške ob zamenjavi generatorja toplote z osnovno montažo ter letne stroške porabljenega energenta in električne energije. Avtorja sta v primerjavo vključila dve sicer enaki stavbi z različno rabo energije: energijsko manj učinkovito stavbo razreda E in energijsko učinkovitejšo stavbo razreda C.

Prehod na ogrevanje s toplotno črpalko prinaša prihranek pri stroških za energent

Letni prihranek v enodružinski hiši z ogrevalno površino 180 m2 energijskega razreda C (energijsko učinkovitejša stavba) znaša 271,44 EUR, v energijsko potratnejši hiši razreda E pa 440,96 EUR. V izračunu je že upoštevan tudi DDV.

Stroški investicije v toplotno črpalko zrak-voda v obratovalni dobi za več tisoč evrov višji od prihrankov pri cenejšem energentu

Analiza letnega stroška investicije pri gotovinskem in kreditnem financiranju za energetsko bolj in manj potratno stavbo je pokazala, da so stroški financiranja precej višji od letnih prihrankov pri energentu. V obratovalni dobi toplotne črpalke zrak-voda (15 let) izguba zaradi financiranja investicije znaša od 3.941,78 EUR v primeru gotovinskega financiranja v stavbi tipa E in do 5.658,50 EUR v stavbi tipa C.

Pri vseh vrstah plačila prinaša investicija v električno toplotno črpalko izgubo v dobi obratovanja generatorja toplote oziroma izredno dolge vračilne dobe. Zaradi tega je taka investicija ekonomsko neupravičena.

Energijsko manj učinkovita hiša (razreda E)

Energijsko učinkovitejša hiša (razreda C)

gotovinsko financiranje

kreditno financiranje

gotovinsko financiranje

kreditno financiranje

Vračilna doba v letih

30

34

49

59

Dobiček/izguba v EUR z DDV

–3.941,78

–4.947,50

–4.791,01

–5.658,50

Opomba:

Izhodišče za predstavljeno analizo je že izdelana študija Analiza investicije zamenjave sistema za ogrevanje stavbe in tople sanitarne vode (primerjava stroškov ogrevanja stanovanjske hiše) (2014), Laboratorij za okoljske tehnologije v stavbah (LOTZ), Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani.

Povzetek študije je objavljen tukaj.

Priklop zemeljskega plina
Zemeljski plin se splača in poplača

S tem, ko uporabljate spletno mesto, dovoljujete uporabo piškotkov v skladu z našo politiko varovanja zasebnosti. Če želite nastavitev spremeniti, kliknite tukaj.