Novice
O zemeljskem plinu in
plinskih tehnologijah.
Novice

Zemeljski plin prehodno označen kot »zeleni vir«

Evropska komisija je v mesecu februarju predstavila dopolnilni delegirani akt o podnebju za blažitev podnebnih sprememb in prilagajanje nanje, ki dopolnjuje uredbo o taksonomiji in zajema nekatere plinske in jedrske dejavnosti. Kolegij komisarjev je dosegel politični dogovor o besedilu, ki bo uradno sprejeto, ko bodo na voljo prevodi v vse jezike EU.

Evropska komisija je v mesecu februarju predstavila dopolnilni delegirani akt o podnebju za blažitev podnebnih sprememb in prilagajanje nanje, ki dopolnjuje uredbo o taksonomiji in zajema nekatere plinske in jedrske dejavnosti. Kolegij komisarjev je dosegel politični dogovor o besedilu, ki bo uradno sprejeto, ko bodo na voljo prevodi v vse jezike EU.

Da bi EU do leta 2050 postala podnebno nevtralna, je potrebnih veliko zasebnih naložb. Taksonomija EU mobilizira zasebne naložbe in jih usmerja v dejavnosti, ki so potrebne za doseganje podnebne nevtralnosti v naslednjih 30 letih. Sedanja mešanica energetskih virov v Evropi se med državami članicami razlikuje. V nekaterih delih Evrope še vedno prevladuje premog z visokimi izpusti ogljika. Taksonomija določa energetske dejavnosti, ki državam članicam omogočajo prehod z zelo različnih izhodišč k podnebni nevtralnosti.

Klasifikacija v obliki taksonomije ne določa, ali bo določena tehnologija del mešanice energijskih virov države članice ali ne, države in investitorje le usmerja pri izboru tehnologij. Cilj je pospešiti prehod z uporabo vseh možnih rešitev, ki nam bodo pomagale doseči naše podnebne cilje. Komisija ob upoštevanju znanstvenih mnenj in trenutnega tehnološkega napredka meni, da lahko zemeljski plin in jedrska energija olajšata prehod v prihodnost, ki bo temeljila predvsem na obnovljivih virih energije. Izbrane plinske in jedrske dejavnosti so v skladu s podnebnimi in okoljskimi cilji EU ter nam bodo omogočile pospešitev prehoda z dejavnosti, ki bolj onesnažujejo okolje, kot je izkoriščanje premoga, na podnebno nevtralno prihodnost, ki bo temeljila predvsem na obnovljivih virih energije.

Komisija s tem dopolnilnim delegiranim aktom na področju podnebja nekatere jedrske in plinske dejavnosti vključuje v drugo kategorijo dejavnosti, tj. prehodne dejavnosti, ki so zajete v členu 10(2) uredbe o taksonomiji. To so dejavnosti, ki jih še ni mogoče nadomestiti s tehnološko in ekonomsko izvedljivimi nizkoogljičnimi alternativami, vendar prispevajo k blažitvi podnebnih sprememb. Pod strogimi pogoji, ki so zapisani v aktu, imajo lahko potencialno pomembno vlogo pri prehodu na podnebno nevtralno gospodarstvo v skladu s podnebnimi cilji in zavezami EU, ne da bi izrinjale naložbe v obnovljive vire energije.

Dopolnilni delegirani akt o taksonomiji na področju podnebja vključuje stroge zahteve za upravičenost dejavnosti. V primeru dejavnosti, povezanih z zemeljskim plinom, bi moral na primer objekt v celoti preiti na obnovljive ali nizkoogljične pline do 31. decembra 2035. To lahko pomaga pospešiti prehod z virov energije z visokimi izpusti, kot je premog, na obnovljive ali nizkoogljične pline.

Taksonomija EU je zanesljivo in pregledno orodje za podjetja in vlagatelje, ki temelji na znanosti. Ustvarja skupen jezik, ki ga lahko vlagatelji uporabljajo pri vlaganju v projekte in gospodarske dejavnosti z znatnim pozitivnim vplivom na podnebje in okolje. Poleg opredelitve energetskih dejavnosti, ki omogočajo  prehod k podnebni nevtralnosti, bo taksonomija uvedla bo tudi obveznosti razkritja za podjetja in udeležence na finančnem trgu.

Priklop zemeljskega plina
Zemeljski plin se splača in poplača

S tem, ko uporabljate spletno mesto, dovoljujete uporabo piškotkov v skladu z našo politiko varovanja zasebnosti. Če želite nastavitev spremeniti, kliknite tukaj.