Za medije
O kampanji in novostih na področju zemeljskega plina.
Za medije

Distribucija zemeljskega plina: trend rasti se nadaljuje

Ljubljana, 21. maj 2019 – Distribucija zemeljskega plina v Sloveniji v zadnjih štirih letih beleži trend rasti. V lanskem letu je vrednost distribucije skoraj dosegla rekord iz leta 2017, saj je znašala kar 3.523 GWh. Razlogi za povečan odjem so dodatne priključitve odjemalcev, saj vse več porabnikov prepoznava ugodnosti, ki jih s svoji nizko ceno in manjšim obremenjevanjem okolja, prinaša zemeljski plin.

V GIZ za distribucijo zemeljskega plina (GIZ DZP) so rezultat distribucije v preteklem letu ocenili kot dober, saj je potrebno upoštevati, da so bile zunanje temperature v ogrevalni sezoni lani višje kot v letu 2017. Prav tako pa obstoječi porabniki neprestano izvajajo ukrepe za učinkovito rabo energije, na primer zamenjava starejših kotlov z novimi, izboljšana izolacija stavb, ipd. Gospodinjstva so v lanskem letu prevzela 1.156 GWh zemeljskega plina, industrija in ostali odjemalci pa 2.367 GWh. Skladno s potrebami se povečuje tudi dolžina distribucijskega plinovodnega omrežja, ki je na dan 31. 12. 2018 merilo 4.819 km, kar je za 85 km več, kot leta 2017. Skokovito so lani narasle tudi izvedene priključitve odjemnih mest, in sicer je bilo teh 2.106, kar je za 386 več kot predlani.

Ugodna in okolju prijazna energija
Ena od prednosti zemeljskega plina, ki jo ta prinaša porabnikom je zagotovo cena. Ta se je v zadnjih sedmih letih, z manjšimi nihanji, iz 0,0782 EUR/kWh v letu 2011 znižala na 0,0567 EUR/kWh1 v letu 2018, kar pomeni 27-odstotno znižanje. Uporaba zemeljskega plina pa ima tudi velik vpliv na izboljšanje kakovosti zraka, saj zamenja individualna kurišča, ki močno obremenjujejo okolje. Ogljični odtis plinovodnih omrežij je že danes najnižji od vseh daljnovodnih sistemov (električno omrežje, daljinsko ogrevanje). Svojo funkcijo pa bodo plinovodi zagotovo obdržal tudi v prihodnje, saj bo v omrežje dodan obnovljiv plin. Plinovodno omrežje ima v prehodu v nizkoogljično energetsko oskrbo izreden pomen, saj je distribucijska infrastruktura dobro razvita in fleksibilna.

Zemeljski plin v Sloveniji že 40 let
Ob koncu lanskega leta pa je distribucija zemeljskega plina v Sloveniji obeležila tudi lepo obletnico, saj je minilo že 40 let, odkar je po domačih ceveh distribucijskega sistema prvič pritekel zemeljski plin. Vsa ta leta je bila distribucija visoko zanesljiva in taka tudi ostaja. Takšna so tudi plinovodna omrežja, ki brez težav zadostijo največjim potrebam po zemeljskem plinu. Danes je zemeljski plin prisoten v 83 občinah po Sloveniji, v katerih je predvidena nadaljnja širitev na bolj gosto poseljena območja in industrijske cone. Hkrati pa je predvidena tudi širitev plinovodnega omrežja v nove občine, ene izmed teh so občine na območju Obale.


Distribucija zemeljskega plina po letih:

Leto Distribucija (GWh)
2006 2.996
2007 2.829
2008 3.188
2009 3.105
2010 3.395
2011 3.195
2012 3.077
2013 3.171
2014 2.806
2015 3.255
2016 3.412
2017 3.535
2018 3.523

Vir: Agencija za energijo. 2019.
 


1 SURS. Gospodinjstva, druga polovica leta.

Vklop zemeljskega plina
Zemeljski plin se splača in poplača

S tem, ko uporabljate spletno mesto, dovoljujete uporabo piškotkov v skladu z našo politiko varovanja zasebnosti. Če želite nastavitev spremeniti, kliknite tukaj.