Za medije
O kampanji in novostih na področju zemeljskega plina.
Za medije

Največja distribucija zemeljskega plina do sedaj

Ljubljana, 19. junij 2020 – Distribucija zemeljskega plina v Sloveniji nadaljuje s trendom rasti in je v lanskem letu dosegla rekordnih 3.555 GWh. Na Gospodarskem interesnem združenju za distribucijo zemeljskega plina so rezultat distribucije zemeljskega plina ocenili kot dober, predvsem pa spodbuden za okolje, saj ima plinovodno omrežje najnižji ogljični odtis med daljinskimi sistemi.

V Sloveniji poteka distribucija po distribucijskem plinovodnem omrežju v 82 občinah, kjer se z zemeljskim plinom oskrbuje že več kot 135.000 odjemalcev, od tega se jih je 1.798 priključilo v letu 2019. Skupna poraba odjemalcev priključenih na distribucijsko plinovodno omrežje v letu 2019 je znašala 3.555 GWh, od tega 1.134 GWh pri gospodinjskih odjemalcih in 2.421 GWh pri negospodinjskih odjemalcih. Operaterji distribucijskih omrežij, ki upravljajo z distribucijskim plinovodnim omrežjem, so v letu 2019 zgradili 47 kilometrov novih plinovodov, kar predstavlja povečanje za dober odstotek skupne dolžine distribucijskih plinovodov, ki je konec leta 2019 znašal 4.877 kilometrov.

Zemeljski plin ima visoko kurilno vrednost in izkoristek, je cenovno ugoden vir energije ter vsestransko uporaben energent. Uporablja se za ogrevanje, pripravo sanitarne tople vode in kuho ter vse pogosteje za hlajenje. V industriji se uporablja v tehnoloških procesih, lahko pa se uporablja tudi za proizvodnjo električne energije. V skladu s sprejetim Nacionalnim energetskim in podnebnim načrtom (NEPN) pa se predvideva velik porast uporabe plina tudi v prometu.

Trenutno ima distribuirana energija po plinovodnem omrežju najnižji ogljični odtis v primerjavi z drugimi daljinskimi sistemi (električno omrežje, daljinsko ogrevanje), vendar bomo kljub temu tudi v Sloveniji morali začeti z uporabo in dodajanjem obnovljivih plinov v plinovodno omrežje, kar je že praksa v nekaterih tujih državah. S tem bomo še en korak bližje doseganju energetskih in podnebnih ciljev ter tudi zapisanim usmeritvam NEPN-a, ki je bil sprejet letos.


Tabela 1 Distribucija zemeljskega plina po letih

Leto Distribucija (GWh)
2006 2.996
2007 2.829
2008 3.188
2009 3.105
2010 3.395
2011 3.195
2012 3.077
2013 3.171
2014 2.806
2015 3.255
2016 3.412
2017 3.535
2018 3.523
2019 3.555

Vir: Agencija za energijo. 2020. Podatki se nanašajo na distribucijo zemeljskega plina v okviru gospodarske javne službe dejavnosti operaterja distribucijskega sistema ter ne vsebuje podatkov distribucije na zaprtih distribucijskih sistemih.

Vklop zemeljskega plina
Zemeljski plin se splača in poplača

S tem, ko uporabljate spletno mesto, dovoljujete uporabo piškotkov v skladu z našo politiko varovanja zasebnosti. Če želite nastavitev spremeniti, kliknite tukaj.