Novice
O zemeljskem plinu in
plinskih tehnologijah.
Novice

Portugalska strategija za razogljičenje z vodikom: Projekt za proizvodnjo zelenega vodika z elektrolizo

Vodik bo imel pomembno vlogo pri razogljičenju, zato vse več držav sprejema vodikove strategije, tudi Portugalska. Pogled na razvoj in potencial vodika na Portugalskem in širše, nam predstavi portugalski minister za okolje in podnebne ukrepe.

Vodik bo imel pomembno vlogo pri razogljičenju, zato vse več držav sprejema vodikove strategije, tudi Portugalska. Pogled na razvoj in potencial vodika na Portugalskem in širše, nam predstavi portugalski minister za okolje in podnebne ukrepe.

Nemčija je nacionalno vodikovo strategijo sprejela med prvimi in si je v obdobju predsedovanja Svetu EU prizadevala, da vodik dobi osrednjo vlogo v energetskem sektorju. Tudi Portugalska, ki trenutno predseduje Svetu EU, je sprejela vodikovo strategijo in bo nadaljevala dobre prakse nemškega predsedovanja. V nadaljevanju je zapis portugalskega ministra za okolje in podnebne ukrepe, João Pedro Matos Fernandesa, kjer predstavi svoj pogled na razvoj in potencial vodika v prihodnje.

____________________________________________________________________________________

Avtor: João Pedro Matos Fernandes, portugalski minister za okolje in podnebne ukrepe

Portugalska je prva država na svetu, ki je sprožila prizadevanja za ogljično nevtralnost do leta 2050. V okviru naših prizadevanj za dosego tega cilja bomo letos zaprli še zadnjo delujočo termoelektrarno na premog. Verjamemo, da bo leto 2021 odločilno za okrevanje in rast evropskega gospodarstva, pripravo na prihodnost – tako z zelenim prehodom kot tudi z digitalno preobrazbo – ter krepitvijo odpornosti družbe. V teku priprav na portugalsko predsedovanje Svetu EU se veselimo zaključka pogajanj o evropskem podnebnem zakonu z Evropskim parlamentom, ki bo pokrival podnebno nevtralnost in ambiciozen cilj zmanjšanja emisij do leta 2030 za najmanj 55 % v primerjavi z letom 1990.

Vodik bo imel zelo pomembno vlogo pri razogljičenju. Ključen bo zlasti njegov pomen pri preoblikovanju sektorjev, v katerih je uvajanje omejitev težavnejše.

Za razvoj potenciala vodika je zelo pomembno dosegati napredek in sprejemati ukrepe, usmerjene v oblikovanje konkurenčne cene in ustvarjanje trga vodika, hkrati pa še naprej vlagati v raziskave in inovacije na področju izgradnje infrastrukture ter uvajati ukrepe za potrjevanje porekla. Portugalska si bo po nadaljevanju odlično opravljenega dela med nemškim predsedovanjem prizadevala, da bo vodik dobil osrednjo vlogo v energetskem sektorju.

Poleg tega namerava Portugalska čim prej začeti projekt proizvodnje zelenega vodika v industrijskem merilu. Tu smo glede na svoje strateške prednosti v dobrem položaju – imamo dobro opremljeno globinsko  pristanišče v Sinesu; cena sončne energije je v naši državi med najnižjimi na svetu; zagotovljeno je javno zemljišče za izgradnjo vodikovega industrijskega kompleksa, hkrati pa imamo sodobno plinovodno omrežje za oskrbo z zemeljskim plinom. Te prednosti bomo združili z ambicioznimi cilji za razogljičenje do leta 2030: 55-odstotno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in 47-odstotni delež obnovljivih virov v bruto končni porabi energije. V naslednjem desetletju nameravamo zgraditi zmogljivosti za proizvodnjo vodika z močjo med 2 in 2,5 GW, doseči delež primešavanja vodika v omrežje zemeljskega plina med 10 % in 15%  ter postaviti 50–100 polnilnic za vodik. Za dosego teh ciljev je predvidena skupna vrednost naložb med 7 in 9 milijard evrov.

Proizvodnja vodika na Portugalskem bo zmanjšala uvoz in energetsko odvisnost, obenem pa bo krepila energetsko varnost v naši državi in Evropski uniji. To bo okrepilo položaj Portugalske kot izvoznice zelene energije ter pospešilo razogljičenje v industrijskem, prometnem in ogrevalnem sektorju.

To bo spodbudilo industrijo in omogočilo novo uporabo obstoječe infrastrukture zemeljskega plina v državi. Ne govorimo zgolj o ogromnem industrijskem projektu: to je tudi projekt gospodarskega in socialnega razvoja, ki bo ustvaril nova delovna mesta ali omogočil prekvalifikacijo obstoječih delovnih mest z zahtevami po novem znanju, prav tako pa bo pospešil raziskave in razvoj na področju klorakalne elektrolize in elektrolize slane vode. Projekt proizvodnje zelenega vodika je usmerjen v izkoriščanje sončne energije, pa tudi energije vetra – tako na kopnem kot na morju – kot dejavnike konkurenčnosti, preobrazbe industrije in priložnosti za povečanje izvoza.

Decentralizacija proizvodnje je ena glavnih prioritet Portugalske. Načrti Portugalske za proizvodnjo zelenega vodika namreč niso omejeni le na regijo Sines, saj bodo različno veliki projekti delovali na ozemlju celotne države. V povezavi z novo zakonodajo o energetskih skupnostih je decentralizirana proizvodnja vodika priložnost za vlaganja v notranjosti države, saj vsem regijam omogoča, da kar najbolje izkoristijo svoje endogene vire in aktivno sodelujejo v energetskem prehodu. Zato je razogljičenje, kot je že bilo omenjeno, kljub zahtevnosti predvsem velika priložnost.

Okoljski cilji Zelenega dogovora EU ne bodo izpolnjeni, če države ne bodo delovale povezano. Podnebne spremembe so globalne in se ne ozirajo državne meje.

K doseganju ciljev bodo morali biti usmerjeni vsi ukrepi in politike EU. Izzivi so zapleteni in medsebojno prepleteni.

Verjamemo, da lahko država iz jugozahodne Evrope, kot je Portugalska, igra aktivno vlogo in spodbuja široko uporabo vodika – zlasti zelenega vodika, ki postaja ključni element pri doseganju evropskih ciljev za razogljičenje. Kot ambiciozna in inovativna država z bogatimi izkušnjami na področju obnovljivih virov energije izpostavljamo svoje zaveze in trenutno stanje na področju vodika ter prispevamo k razvoju svetovnega trga.

Vir: Europeanfiles

Vklop zemeljskega plina
Zemeljski plin se splača in poplača

S tem, ko uporabljate spletno mesto, dovoljujete uporabo piškotkov v skladu z našo politiko varovanja zasebnosti. Če želite nastavitev spremeniti, kliknite tukaj.