Novice
O zemeljskem plinu in
plinskih tehnologijah.
Novice

Že 85. občina z distribucijo plina

Proti koncu leta 2021 se je tudi Občina Grosuplje pridružila občinam, ki imajo urejeno distribucijo zemeljskega plina. S tem so bila uresničena večletna prizadevanja Občine Grosuplje po oskrbi svojih prebivalcev in gospodarstva z zemeljskim plinom. Želja občine je, da bi se plinovodno omrežje čim bolj razširilo, saj to zagotavlja čist zrak v občini.

Proti koncu leta 2021 se je tudi Občina Grosuplje pridružila občinam, ki imajo urejeno distribucijo zemeljskega plina. S tem so bila uresničena večletna prizadevanja Občine Grosuplje po oskrbi svojih prebivalcev in gospodarstva z zemeljskim plinom. Želja občine je, da bi se plinovodno omrežje čim bolj razširilo, saj to zagotavlja čist zrak v občini.

Zgodba o distribuciji plina v Občini Grosuplje je začela konkretnejše orise dobivati v letu 2017, ko so občinski svetnice in svetniki sprejeli Odlok o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina v občini Grosuplje. Koncesija za opravljanje gospodarske javne službe distribucije plina je bila podeljena Energetiki Ljubljana.

Plinifikacija pa se je v tej občini odvijala nekoliko drugače kot pa v drugih občinah. Plinovodno omrežje se je v mestnem naselju Grosuplje začelo graditi že v letu 2017. Za oskrbo s plinom novozgrajenega plinovodnega omrežja v naselju Grosuplje je bilo treba zgraditi plinovodno povezavo do občine Škofljica. Da pa novi uporabniki plina ob že zgrajenem omrežju ne bi čakali preveč časa na plin, je bilo v naselju Grosuplje postavljeno začasno skladišče z utekočinjenim zemeljskim plinom, ki je v letu 2017 začelo napajati novozgrajeno plinovodno omrežje. S tem je bila omogočena uporaba plina pred priključitvijo distribucijskega sistema Grosuplje na distribucijski sistem Škofljica. Ta povezava pa je bila dokončana proti koncu leta 2021. Hkrati s priključitvijo plinovodnega omrežja občine Grosuplje na distribucijski sistem Škofljica se je uradno začela izvajati gospodarska javna služba distribucije plina v občini Grosuplje. Oskrba iz začasnega skladišča utekočinjenega zemeljskega plina je bila ukinjena. S povezavo na distribucijski sistem Škofljica je sedaj omogočena tudi priključitev toplovodne kotlovnice na Bevkovi cesti, ki oskrbuje večje območje blokovske pozidave v Grosupljem. Ta bo v nadaljevanju nadgrajena s soproizvodnjo toplote in elektrike.

Občine z distribucijo plina
Občine z distribucijo plina

Občina Grosuplje je 85. slovenska občina z distribucijo plina. Seznam občin s plinom in operaterjev distribucijskih sistemov, ki izvajajo distribucijo plina v posamezni občini ter njihove kontakte dobite tukaj.

Plinovodno omrežje v Sloveniji, katerega skupna dolžina znaša približno 4.900 km, oskrbuje preko 135.000 odjemalcev. Danes se po plinovodnem omrežju pretaka samo zemeljski plin, kar pa se bo kmalu spremenilo. V ta namen je bil sprejet tudi nov Zakon o oskrbi s plini, ki je začel veljati 12. 1. 2022. Zakon predvideva preobrazbo plinovodnega omrežja v smeri, da bo sposoben distribuirati tudi druge pline, kot je na primer biometan. Predlog pravnega okvirja za razogljičenje plinovodnega omrežja je predstavila tudi Evropska komisija - EU plinskih predpisov za razogličenje plinov.

Razogljičenje plinovodnega omrežja
Razogljičenje plinovodnega omrežja

Priklop zemeljskega plina
Zemeljski plin se splača in poplača

S tem, ko uporabljate spletno mesto, dovoljujete uporabo piškotkov v skladu z našo politiko varovanja zasebnosti. Če želite nastavitev spremeniti, kliknite tukaj.